Exteriérová díla výstavy Tady a teď!
Global Genocide inc. - Za daňový ráj na Zemi

Global Genocide inc. - Za daňový ráj na Zemi

Zvuková intervence do veřejného prostoru umístěná nad hlavním průčelím Domu umění připomíná vysílání obecního rozhlasu. Z tlampačů se v pravidelných intervalech ozývají proklamace a heslovitá sdělení, jejichž obsah vytrhne běžného chodce z letargie. Provokativní slogany obrácené proti chudobě a chudým předkládají vizi budoucího automatizovaného světa, ve kterém bude místo jen pro vyvolené a bohaté. Řešení pro nastolení nového uspořádání společnosti nabízí mystifikační umělecká skupina Global Genocide inc.

Skupina představuje ve svých participativních projektech fiktivní akciovou společnost Global Genocide inc., která přejímá strategie pozdně kapitalistického tržního systému a dovádí je do krajností. Problémy pozdně kapitalistické společnosti, jako jsou sociální rozdíly, chudoba, globální environmentální krize a další současné společensko-politické otázky, promýšlí skupina radikálním způsobem, v němž uplatňuje pouze logiku trhu, neoliberálních hodnot, neustálé akcelerace a růstu, a vyhrocuje řešení problémů do absurdních poloh. Obnažuje tak skryté mechanismy systému, který, pokud bude brán doslovně, může vést ke zcela nehumánnímu a destruktivnímu jednání a k zániku společnosti. Svým mystifikačním veřejným vystupováním se znejišťující identitou, spojenou s používáním reklamních bannerů, log, manipulativních sloganů a dalších prvků korporátních společností, cílí skupina na většinovou veřejnost, která moment ironie nemusí v první chvíli rozpoznat. Ten ji však může také přivést k procitnutí a porozumění.

Dílo bude spuštěno společně s otevřením výstavy Tady a teď! .

Skupinu Global Genocide inc. tvoří proměnlivá skladba brněnských umělců (nyní Andreas Gajdošík, Klára Lázničková, Jonáš Svoboda, Martin Žák, Kateřina Srbová Barbora Fišerová), kteří od roku 2019 realizovali množství veřejných a kolektivních performativních projektů, spočívajících v podvratné ironické hře s mystifikačními prvky obracející se proti mechanismům současného kapitalismu, který ve svém důsledku vede k devastaci životního prostředí, narůstání sociálních rozdílů a dalších společenských problémů.

Související

Zavřít
Loading...