G99═výstava↔František Fekete↔?externí umělci?

8. 2. 2017 – 26. 2. 2017

Dům pánů z Kunštátu, G99

G99═výstava↔František Fekete↔?externí umělci?

Vstupní podmínky experimentu:
–> 18 dnů v galerii –> G99 se stává pracovnou Františka Feketeho /dále jen prostředníka/ –> role prostředníka je spojením kurátora a umělce –> prostředník je přítomen v Domě pánů z Kunštátu ve dne i v noci

–> úkolem prostředníka je kontaktovat jím vybrané umělce –> umělci s prostředníkem komunikují pomocí internetu, telefonu nebo jinak, není však dovoleno osobní setkání –> prostředník vybraným umělcům zadává požadavek na připravení konceptu jejich nového díla –> umělec zasílá koncept k realizaci prostředníkovi a přenechává mu veškerou odpovědnost za vytvoření i instalaci díla –> prostředník potlačuje své umělecké ambice, materializuje umělcovu myšlenku za účelem výstavy v G99 –> umělec neprovádí aktivní zpětnou kontrolu prostředníkovy práce –> prostředník sestavuje výstavu a doprovází ji svým textem –> experiment bude fotograficky zdokumentován a ukončen dernisáží .

* Vstupní podmínky experimentu stanovily zástupkyně galerie G99 Romana Horáková a Marta Fišerová.

František Fekete (*1993) je výraznou osobností nastupující generace české výtvarné scény, působí jako vizuální umělec a kurátor. Od roku 2015 je studentem Centra audiovizuálních studií Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

http://www.frantisekfekete.com

Vernisáž ve čtvrtek 23. 2. od 18 hodin, výstavní experiment probíhá a je veřejnosti přístupný v otevírací době od 8. 2. do 26. 2.

FB událost


Dům pánů z Kunštátu, G99

Dominikánská 9

Brno

Partneři

Dům umění města Brna

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno


Zavřít
Loading...