Feministická avantgarda 70. let

12. 12. 2018 – 24. 2. 2019

Feministická avantgarda 70. let

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Jaká je žena? Jaký je muž?
Program nabízí seznámení s fenoménem feministických avantgardních projevů ve výtvarném umění 70. let skrze komentář a diskusi k výstavě. Teoretická část je doplněna o aktivity, které reflektují stereotypní vymezování rolí muže a ženy v současné společnosti. Budeme se zamýšlet nad tím, jaké by to bylo, kdybychom se narodili s opačným pohlavím. Skrze jednoduchou dramatickou aktivitu budeme určité stereotypy relativizovat, zásadní bude společná závěrečná reflexe.

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň i autorek země, ve které se kolekce právě představuje. Soubor ukáže obraz ženy na fotografiích, kresbách, videích, filmech a objektech. Tématem je jim vlastní tělo a otázky sebeurčení, ženské identity. Součástí jejich práce je často provokativní, radikální, poetický a ironický přístup. Výstava začala svou cestu Evropou v roce 2014 v Muzeu Bozar v Bruselu, pokračovala do Mnichova, Milána, Vídně, Karlsruhe a v Brně své putování skončí. Zde ji doprovodí konference, která porovná generační přístupy k ženskému emancipačnímu hnutí a tvorbě v české republice oproti západní Evropě a Spojeným státům americkým.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 8. 1. 2019 dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ:
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura – výtvarná výchova

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova

Klíčové pojmy:
fotografe, video, akční umění, performance, avantgarda, feminismus, identita, sexualita

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková


Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Vstupné:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|110|100|92|98|92|57|93|112|108|36|110|102|96|109|96|39|92|117]


Zavřít
Loading...