EPOS 1967–1980

28. 9. 2016 – 13. 11. 2016

Jiří Horák, Rostislav Košťál, František Maršálek, Petr Sikula

EPOS 1967–1980

PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY

Fotoarcheologie - průzkum 70. a 80. let 20. století
Cílem programu je přiblížit fotografie skupiny Epos a dobu, ve které vznikly, stejně jako fotografický proces, který byl tehdy běžný. Zároveň bude důležité vše vztáhnout k současnosti, ať už co se týče přemýšlení o době, ve které žijeme dnes, nebo velkém zjednodušení fotografování v souvislosti s digitální fotografií.

Jedno slovo
Po prohlédnutí výstavy každý zkusí jedním slovem pojmenovat pocit, který z výstavy má, případně více slovy, a také pojmenovat témata výstavy (nápomocný může být dopředu připravený seznam slov a charakteristik, z nichž bude možné vybírat). Zaznamenáme na velký papír, abychom měli naše zjištění na očích a mohli s nimi dále pracovat.
20 min

Dokument nebo inscenace
Abychom se ujistili, že víme, jaký je rozdíl mezi dokumentární a inscenovanou fotografií, naším dalším úkolem bude vyčlenit právě dokumentární fotografie z výstavního celku. Povídáme si o rozdílech, o principech dokumentu a inscenace.
10 min

Tehdy a dnes
Na základě našich zjištění v prvním úkolu si povídáme o atmosféře nejen fotografií, ale i doby, ve které vznikly, protože ta se v náladě snímků samozřejmě odráží. Pokusíme se rozvést diskusi o době konce 60. - 80. let. Co o této době víme? Vzpomínají někdy rodiče nebo prarodiče na tyto časy? Co bylo tehdy jinak, než je dnes? Diskusi rozvineme také prostřednictvím ukázek z dobových filmových záběrů na Brno, filmových týdeníků nebo reportáží brněnské televize či krátkých filmů projektu Jeden svět na školách. Použijeme také kreslené pracovní listy s tématem „Co bylo tehdy jinak, než je dnes“.
30 min

Fotografování tehdy a dnes
Do diskuse zahrneme taky téma samotného média fotografie – jak složité bylo vytvořit hotový snímek tehdy a jak to děláme dnes? (Pro potřeby dalšího programu rozdělíme děti do dvou skupin, pokud je jich větší počet). Budeme mít možnost osahat si tehdejší fotoaparáty, nahlédnout do dobových fotografických příruček, stejně jako do improvizované fotokomory, abychom alespoň v krátkosti zahlédli, jak se ve vývojce tvoří fotografický obraz. Vysvětlujeme si rozdíly mezi analogovou a digitální fotografií.
30 min (1. skupinka)

Fotoarcheologie
K dispozici budou dobové kinofilmové negativy z různých osobních archivů nebo archivu Domu umění, které nějakým způsobem vypovídají o 70. a 80. letech. S kinofilmovými políčky budeme pracovat prostřednictvím meotaru a lupy, zvětšovat je na zeď a rozvíjet jednotlivé scény podle své fantazie a pod vlivem zážitků z výstavy. Budeme dokreslovat staré negativy na průhledné folie, vzájemně se inscenovat do těchto kompozic – výstupem bude nakonec digitální fotografie celé scény.
30 min (2. skupinka)

Fotografie z proběhlých edukačních programů ve fotoalbu na Facebooku.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají všechny dny mimo pondělí, od 5. 10. 2016 dále, 10–18 hod

Cena:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka, kontakt pro objednání: [obfuscate_1_|100|91|108|106|88|98|92|55|99|108|108|36|108|108|92|109|96|37|98|113]

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ:
člověk a jeho svět / člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana

Klíčové pojmy:
fotografie dokumentární vs. inscenovaná, analogová fotografie vs. digitální, apropriace, socialismus, hippies

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková


Dům umění, Procházkova síň
Malinovského nám. 2, Brno

Vstupné:
400 Kč/skupina

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|108|106|88|98|92|55|99|108|108|36|108|108|92|109|96|37|98|113] / 731 656 858


Zavřít
Loading...