Dóra Lázár (H)

15. 3. 2019 – 15. 4. 2019

Dóra Lázár (H)

Dóra Lázár se narodila v roce 1989 v Budapešti. Nejprve studovala skandinavistiku, pokračovala studiem na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Loránda Eötvöse, celkem šest let. Potom zahájila studium umění na Budapešťské metropolitní univerzitě, kde v roce 2018 získala titul v oboru fotografie.

Ve své tvorbě se zabývá zejména vztahem mezi originálem a kopií, mezi realitou a reprodukčními mechanismy a také rozpory mezi ekonomickými a sociálními procesy. Oproti uměleckým postupům, které jsou v dnešní době populární, se snaží vytvářet umělecká díla k tématům, v nichž se momentálně cítí silně angažovaná, a pomocí metody založené na badatelském přístupu se chce vyjadřovat k nejrůznějším problémům s tím, že dokáže být otevřená alternativním narativům a vnímat problémy tak, aby se přiblížila obecnějším závěrům. Je přesvědčená, že humor ve vizuální komunikaci může být víc než jen gagem, jelikož lze snadno odkrývat skutečné významy a problémy nezávisle na tom, v jakém komunikačním stylu je problém prezentován.

Jako fotografka se zajímá o vztahy mezi obrazem a textem, o posouvání hranic média fotografie a o budoucnost fotografie. Její analytické tvůrčí procesy často vycházejí ze základních otázek psychologie, literární teorie, lingvistiky či filozofie; aby dospěla ke svým závěrům, uplatňuje přístupy uvedených oborů. Umění považuje za formu komunikace. Dóra Lázár donedávna pracovala jako externí vyučující pro studium fotografie na Budapešťské metropolitní univerzitě; právě se vrátila z pobytu v Estonsku v rámci rezidenčního programu pro umělce a přednáší na dvou různých maďarských vzdělávacích institucích v oborech umění a fotografie. Žije a pracuje v Budapešti.

 

Zavřít
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.