Áron Kútvölgyi-Szabó
Dezinformační vzorce

13. 9. 2018 – 14. 10. 2018

Dům pánů z Kunštátu, G99

Kurátor/ka

Marta Fišerová Cwiklinski

Dezinformační vzorce

V Galerii G99 se představuje Áron Kútvölgyi-Szabó s výstavou Dezinformační vzorce. Áron Kútvölgyi-Szabó se ve své tvorbě zabývá způsoby lidského myšlení a vnímání. Prostřednictvím své práce zkoumá strukturu a mechanismy kognitivních procesů, ale také podprahové působení klamných jevů, vjemů a faktorů vedoucích ke zkreslené percepci.

Tento zájem jej logicky přivedl ke studiu konspiračních teorií a fenoménu postpravdy, v poslední době tolik skloňovanému, kterému se věnoval i v rámci svého stipendia v Open Society Archives na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Na paralelní existenci alternativních faktů reaguje také v nových dílech, která vytvořil pro výstavu Dezinformační vzorce v Galerii G99. Setkáváme se zde s formálně i obsahově mnohovrstevnatou instalací, která má jasně stanovenou vnitřní logiku.

Pozadí celé úvahy autor odhaluje v poslední, tzv. referenční místnosti. Deset výchozích narací představuje klasiku konspiračních teorií, jako je atentát na JFK, Chemtrails, Plochá Země (Flat Earth Society), zpochybňování přistání na povrchu Měsíce nebo novější teorie QAnon. Výpravná vrstva je však překryta několika dalšími – pauzovací papíry rámují nebo znesnadňují pohled na informační rovinu, na transparentních fóliích pak získáváme doplňující informace (více či méně zavádějící). Vizuální šum, který tyto úrovně tvoří, pak jasně odkazuje k jednomu nepatrnému, přesto klíčovému obrazovému zdroji, který je přítomen mezi všemi ostatními. Když jednou na černobílém skvrnitém obrazu zahlédneme tvar psa, vidíme jej už pokaždé. Dalmatin hraje roli metafory – pokud se vydáme po stopách alternativních narativů a post-faktických argumentací, je možné, že už nikdy neuvidíme pouze skvrnité pozadí.

Změna měřítka (zoom in) nastává v první místnosti (tzv. simulace). Instalace umístěná v tomto prostoru je zobecněnou asociací výše popsané problematiky. 3D objekt ilustruje tři různé úhly pohledu na stejnou věc při použití teleobjektivu, širokoúhlého objektivu a standardního objektivu. Tři hlediska, z nichž každé může mít svoji výpovědní hodnotu, nicméně žádné není objektivní. Opakujícím se motivem celé instalace je typografická hra se slovem TRUTH (pravda), pět písmen, na kterých je prováděna simulace různých zobrazení – různých podob pravdy.

Áron Kútvölgyi-Szabó pracoval na výstavě Dezinformační vzorce během svého rezidenčního pobytu v Domě umění města Brna.

Áron Kútvölgyi-Szabó se narodil v roce 1985 v Budapešti. Po čtyřletém bakalářském studiu humanitních věd (dějin umění a filozofie) získal také diplom na katedře sochařství Fakulty hudby a vizuálního umění Univerzity v Pécsi. Žije a pracuje v Budapešti. Celé léto pobýval v Brně v rámci programu Domu umění města Brna, nazvaného Brno Artists in Residence.

Statutární město Brno finančně dotuje provoz Domu umění města Brna, příspěvkové organizace
Rezidenční pobyt umělce se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky


Dům pánů z Kunštátu, G99

Dominikánská 9

Brno

Vernisáž: 12. 9. 2018

Partneři

GoOut

Art+antiques

A2larm

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Railreklam

Turistické informační centrum města Brna

Sponzoři

Dům umění města Brna

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno


Zavřít
Loading...