Dějiny fotografie II – 1839–1914

3. 11. – 26. 11. 1961

Dům pánů z Kunštátu, Kabinet fotografie

DPK 127

Kurátor/ka

Rudolf Skopec

Dějiny fotografie II – 1839–1914

Vystavující umělci

Josef Božetěch Klemens, Vilém Horn, Jan Adolf Brandeis, Jan Maloch, Tomáš Frenzl, P. V. Kramer, J. Rádl, F. Tauber, Bartoloměj Salzman, Karel Pták, Josef Böttinger, Hynek Fiedler, M. Klempfner, Jindřich Eckert, J. Tomáš, A. Schwöder, Ignác Kranzfelder, C. Pietzner, F. Gödel, Jan Kučka, František Svoboda, František Šlechta, Josef Picek, F. Anděl, J. Zuna, Quido Trapp, F. H. Seeburger, František Böger, Alexandr Braber, Karel Bellmann, Karel Maloch, C. Köroper, František Polak, František Seidel, F. Fridrich, Jan Kříženecký, Josef Steffel, Nik. Pelzbauer, J. Čvančara, Rudolf Bruner-Dvořák, F. Pavlík, Jan Veigner, Jan Husník, Karel Klíč, Otto Šetele, Josef Němeček, Rudolf Böhm, František Ženíšek, František Čermák, Alfred Liebig, J. Friedberg-Mírohorský, František Komers, Rudolf Špillar, Karel Dvořák, Karel Krupka, Gustav Majer, Jan Posselt, Jindra Imlauf, F. Milde, Schlosser, Wenich, J. F. Langhans

Obsah archivní složky

pozvánka, katalog, podmínky pro uspořádání výstavy, žádost o povolení výstavy, korespondence o přípravě a likvidaci výstavy (Gerta Pospíšilová, Rudolf Skopec, František Brüstl), recenze v tisku

Katalog

Dějiny fotografie II. 1839–1914: Dům umění města Brna / Dům pánů z Kunštátu, 26. výstava Kabinetu fotografie Jaromíra Funka, 3. 11. – 26. 11. 1961 / Text: Rudolf Skopec. – Brno: DUmB, 1961. – 8 s., DPK 127. – MZK; MG; MMB

Obrazová příloha

Copyright 2024 Dům umění města Brna


Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Brno


Zavřít
Loading...