Bruno a Marian Palla

28. 9. 2016 – 13. 11. 2016

Malba hlínou – klacky zubama

Bruno a Marian Palla

PRO PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Edukační program Všude něco je

Cílem programu je seznámit děti s osobností Mariana Pally a základními principy jeho tvorby. Budeme zkoumat netradiční techniky malby, dozvíme se víc o technologii barev, budeme rozvíjet vzájemnou spolupráci. Využijeme metody psychického automatismu a spontánní hry spojené s principem náhody a rozvíjeni imaginace a smyslu pro absurdno. Děti si odnesou vlastnoručně vytvořenou „nečitelnou knihu“.

Úvod ve výstavě

Společně si prohlédneme výstavu a prozkoumáme postupy Mariana Pally i jeho psa Bruna. Děti můžou klást otázky ohledně děl a taky života autora jedné z lektorek, která se na chvíli promění v Mariana Pallu a pokusí se na všechno odpovědět.
20 minut

Hlína hlínou

Na papír obřích rozměrů vytvoříme všichni společně velkou malbu – tentokrát ale ne barvami, ale přírodními materiály – hlínou, zelenými rostlinami, jejich květy apod. Tato tvorba nás dovede mj. k otázce, jak barvy vznikají, z čeho se vyráběly dřív a z čeho se dělají dnes.
Společné obrmalbě budou předcházet malby menších rozměrů, kdy si každý sám novou techniku vyzkouší a prozkoumá. Jako první úkol napatleme každý sám hlínou na papír tzv. cokoliv a až následně se pokusíme to pojmenovat, dát tomu, co vzniklo, název. Také budeme malovat hlínou hlínu. Obrmalba bude vznikat tak, že děti budou na sebe vzájemně reagovat, na svůj výtvarný projev.
40 minut

Nečitelná kniha

Jelikož ani Marianu Pallovi není nic svaté, i my si uděláme legraci např. z hodin krasopisu. Děti dostanou za úkol zcela spontánně, s využitím psychického automatismu, čmárat – pokusit se co nejvíc uvolnit a volně čmárat po papírech formátu A4. Čmárání bude časově ohraničeno tzv. namotávačem – vybraný jedinec bude namotávat klubko provázku z jednoho klacku na druhý. Nesmíme po tu dobu sundat tužku z papíru. Z výsledných kreseb si pak každý vytvoří vlastní knihu-sešit. Nakonec si řekneme, o čem kniha vlastně je, a upravíme titulní stranu. 
30 minut

Kompletní fotogalerii z proběhlých edukačních programů naleznete ve fotoalbu na Facebooku 

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají všechny dny mimo pondělí, od 5. 10. 2016 dále, 10–18 hod

Cena:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka, kontakt pro objednání: [obfuscate_1_|100|91|109|98|92|98|92|56|91|112|108|36|109|100|96|109|96|38|90|117]

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ:
člověk a jeho svět / člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova

Klíčové pojmy:
velkoformátová malba netradičními materiály, dotyková malba, hra, spontánnost, psychický automatismus, absurdita, skupinová spolupráce

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková


Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Vstupné:
400 Kč/skupina

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|109|98|92|98|92|56|91|112|108|36|109|100|96|109|96|38|90|117]


Zavřít
Loading...