Open Call 2022
Brno Artists in Residence ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno

11. 1. 2022 – 28. 2. 2022

Brno Artists in Residence a Vašulka Kitchen Brno s potěšením zahajují mezinárodní Open Call pro umělce či teoretiky působící v oblasti nových médií na podzimní období od 15. září do 15. listopadu 2022.

Přihlášky je možné posílat do 28. února 2022.

Rezidenční program Domu umění města Brna přijímá rezidenční umělce od roku 2016 a je klíčovou součástí koncepčního rámce Domu umění města Brna. Poslední patro Domu pánů z Kunštátu bylo zrekonstruováno pro pobytový program, poskytuje zázemí pro ubytování a práci umělců ve třech ateliérech.

Vašulka Kitchen Brno (VKB) vznikl v roce 2018 jako místo pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Skládá se z archivu Woodyho a Steiny Vašulkových a stálé expozice jejich vybraných děl. VKB pořádá akce a podporuje tvorbu nových médií zaměřenou na připomenutí a rozvoj uměleckého a filosofického odkazu manželů Vašulkových, průkopníků umění nových médií s osobní vazbou na Brno.

OBECNÉ INFORMACE O REZIDENČNÍM PROGRAMU

Rezident bude mít přístup do Vašulka Kitchen Brno – Centra umění nových médií, jeho digitálního archivu, příruční knihovny a bude mu/jí poskytnuta příležitost prezentovat svou práci místnímu publiku. Rezidentům nabízíme spolupráci s našimi institucionálními partnery včetně Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Katedry teorie interaktivních médií Masarykovy univerzity. Podporujeme především žadatele s projekty, které zahrnují zapojení místních a regionálních odborníků v technických a vědeckých oborech.

Rezidenční program ve Vašulka Kitchen Brno slouží k navázání na odkaz a tvorbu manželů Vašulkových reflektováním současných přístupů a diskurzu. Nabízíme různé platformy pro výměnu a rozvoj diskusí o historické a současné podobě umění nových médií a jeho aplikaci v interdisciplinární oblasti umění a techniky. Dům umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno podporují realizaci různorodých současných uměleckých projektů a upřednostňují kooperativní přístupy, které odrážejí pluralitu a otevřenost.

Rezident bude vybrán na základě otevřené výzvy komise členů sdružení Vašulka Kitchen Brno. Uchazeči by měli být aktivními umělci/umělkyněmi nebo teoretiky/teoretičkami v oblasti umění nových médií. Očekáváme, že rezident představí své práce odborné i široké veřejnosti formou prezentace, přednášky, diskuse nebo výstavy v galerii Vašulka Kitchen Brno.

Přihlášky přijímáme v angličtině, češtině nebo slovenštině.

PODMÍNKY:

Brno Artists in Residence a Vašulka Kitchen Brno zajišťuje:

  • Umělecké stipendium: 40 000 Kč
  • Ubytování a studio v Domě pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602 00 Brno, Česká republika
  • Dostupné technické vybavení a workshopy

Rezident je povinen:

  • Být v Brně alespoň 75 % času rezidence.
  • Účast na programech, které pro své rezidenty pořádá Dům umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno včetně video rozhovoru za účelem zvýšení povědomí o rezidenčním programu
  • Umělec se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu s fotodokumentací z průběhu pobytu.

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Přihlášky musí obsahovat následující dokumenty (pouze ve formátu PDF):

  • Motivační list, ve kterém zdůvodní, proč se uchazeč hlásí, jaká má očekávání a na co by se chtěl během pobytu konkrétně zaměřit (max. 3 000 znaků).
  • Stručný informativní životopis včetně kontaktních údajů (max. 1 strana).
  • Portfolio (max. 10 MB): Pro video soubory uveďte odkazy na své vlastní webové stránky nebo na platformy pro sdílení videa, jako je Vimeo, Youtube a další. Neposílejte prosím odkazy na soubory ke stažení video souborů.

POZNÁMKA:

Přijatí kandidáti jsou povinni využít rezidenci v plné délce během následujících pevně stanovených období.

Přihlášky v angličtině, češtině a slovenštině budou přijímány e-mailem do: Neděle 28. února 2022

Svou přihlášku s předmětem „VKB Residency Open Call 2022“ zašlete na: [obfuscate_1_|104|101|97|110|63|117|88|110|116|107|106|88|102|104|115|98|95|96|109|45|110|105|98]

Výsledky otevřené výzvy budou vyhlášeny do 30. března 2022 na webových stránkách Domu umění města Brna www.dum-umeni.cz a Vašulka Kitchen Brno www.vasulkakitchen.org a na příslušných stránkách sociálních sítí Brno Artists in Residence a Vašulka Kitchen Brno.

Úspěšní kandidáti budou kontaktování emailem.

Pro více informací nás kontaktujte e-mailové adrese [obfuscate_1_|104|101|97|110|63|117|88|110|116|107|106|88|102|104|115|98|95|96|109|45|110|105|98] s uvedením předmětu VKB Residency Inquiry 2022.

Rezidenční pobyt umělce se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Statutární město Brno finančně dotuje provoz Domu umění města Brna, příspěvkové organizace.

Zavřít
Loading...