Brno AiR, Open Call pro absolvent(k)y FaVU VUT

Brno AiR, Open Call pro absolvent(k)y FaVU VUT,
uzávěrka přihlášek 31. července 2020

Dům umění města Brna ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění VUT vypisují otevřenou výzvu na rezidenční pobyt v centru Brno Artists in Residence v Domě pánů z Kunštátu (Dominikánská 2, Brno).

Open Call je otevřen pro všechny absolvent(k)y magisterského a doktorského studia na FaVU VUT.

Termín a délka rezidence: 15. září – 15. listopadu 2020 

Brno Artists in Residence nabízí:
měsíční stipendium ve výši 20 000 Kč (brutto), tj. 40 000 Kč celkem;
ateliér v rezidenčním prostoru Domu pánů z Kunštátu;
ubytování v Domě pánů z Kunštátu;
rezidenční pobyt společně s umělci z Rakouska, Maďarska a Polska;
teoretickou podporu;
výstavu v Galerii FaVU v produkci FaVU VUT a DumB v termínu leden/únor 2021;
technické zázemí DumB a FaVU VUT.

Podmínky rezidenčního pobytu:
účast na programu v organizaci Brno Artists in Residence;
závěrečná zpráva.

Přihlášky: termín pro podání přihlášky je od 15. června do 31. července 2020;
přihlášky se podávají on-line ZDE;

pozn.: povinnou součástí přihlášky je portfolio a motivační dopis se zdůvodněním zájmu o rezidenci a vytyčením uměleckých cílů (směřujících k závěrečné výstavě); velikost přílohy (portfolia ve formátu PDF) je max. 15 MB (větší soubory, např. videa, animace apod., musí být dostupné online s odkazy v portfoliu), podrobnější informace v on-line přihlášce. 

Výběr a zveřejnění výsledků:
o výběru rezidentky/rezidenta rozhodne na základě podaných přihlášek komise složená ze zástupců FaVU VUT a DumB;
výsledky budou dne 10. srpna 2020 zveřejněny na webu FaVU VUT a DumB;
vybraný/á rezident/ka bude informován/a e-mailem;

Více informací o programu Brno Artists in Residence najdete ZDE,
kontaktní osoby:
Šárka Telecká, tel. 774 482 368, [obfuscate_1_|115|92|104|97|92|106|88|60|96|110|108|36|113|105|94|109|96|42|95|115];
Jan Langer, tel. 770 105 632, [obfuscate_1_|107|88|106|99|94|113|55|96|113|102|44|108|105|97|103|104|37|95|118].

Zavřít
Loading...