Brno AIR 2021 Open Call pro kurátory a kurátorky, teoretiky a teoretičky žijicí v Česku

1. 11. 2020 – 30. 11. 2020

Informace o rezidenci:
Od roku 2016 se rezidenční program stal jednou z klíčových součástí koncepce Domu umění města Brna. Pro rezidenční program je přizpůsobeno druhé patro Domu pánů z Kunštátu, které v sobě spojuje prostor pro pobyt i tvorbu umělců ve třech ateliérech.
Cílem mezinárodního rezidenčního programu Domu umění města Brna je vytvoření prostoru pro vzájemnou výměnu myšlenek a názorů mezi českou a zahraniční uměleckou scénou. Od roku 2017 jsme provázali chod rezidenčního programu s výstavním programem Galerie G99 jako prostoru pro prezentaci prací vybraných rezidentů ve formátu samostatné výstavy realizované v následujícím roce.

Brno Artists in Residence nabízí
- stipendium ve výši 20 000 Kč (brutto);
- ubytování a ateliér v rezidenčním centru Brno AIR, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602 00 Brno;
- rezidenční pobyt společně s umělkyní z Izraele a umělkyní z Rakouska;
- teoretickou podporu a technické zázemí Domu umění.

Podmínky rezidenčního pobytu
- rezidenti jsou povinni strávit alespoň tři čtvrtiny svého pobytu v místě rezidence;
- účast na programu Brno AIR;
- komunikačním jazykem je čeština a angličtina;
- rezident se zavazuje vypracovat z průběhu rezidence závěrečnou zprávu s fotografickou dokumentací.

Termín rezidence
Rezidenční pobyt se uskuteční od 5. 7. – 5. 8. 2021

Jak se přihlásit
Přihláška musí obsahovat následující dokumenty (pouze v PDF):
– motivační dopis vysvětlující, proč se umělec do programu hlásí, co od něj očekává a na co by se chtěl zaměřit během residence (max. 3 000 znaků);
– stručný informativní životopis včetně kontaktu (max. 1 str.);
– portfolio (max. 10 MB).
Videa/filmy – doporučujeme poslat odkazy na webové stránky, stránku na Vimeo, youtube, etc. Neposílejte prosím video soubory.

Přihlášky se přijímají emailem, do 30. listopadu, 2020 (do 23:59) Do předmětu zprávy prosím uveďte "Open Call – Rezidence CZ" a pošlete na [obfuscate_1_|97|105|106|108|89|113|107|101|112|108|114|96|106|111|93|114|96|96|98|102|98|92|60|100|101|96|96|104|43|91|110|100]

Výběr a zveřejnění výsledků:
O výběru rezidenta rozhodne na základě zaslaných přihlášek komise Domu umění města Brna s nezávislým odborníkem. Výsledky budou zveřejněny do 21. prosince, 2020 na webových stránkách DUMB a na facebookových stránkách rezidencí: FB BAiR. Vybraný rezident bude
informován e-mailem. Další informace poskytne: Lucia Bergamaschi [obfuscate_1_|97|88|101|111|56|99|108|105|42|109|108|92|106|102|38|98|113]

* Rezidenční pobyt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Statutární
město Brno finančně dotuje provoz Domu umění města Brna, příspěvkové organizace.
** Brno Artists in Residence si vyhrazuje právo v případě nutnosti, zejména v případech souvisejících s
přijetím a dodržováním opatření zabraňujících šíření viru označovaného jako COVID-19, změnit nebo-li
zrušit konání residence.

Zavřít
Loading...