Brněnské stopy Maria Kotrby

Brněnské stopy Maria Kotrby

Marius Kotrba se do širšího povědomí zapsal jako autor sochařských realizací ve veřejném prostoru s velmi osobitým rukopisem. Jeho dílo je však mnohem širší, zahrnuje i komorní plastiky, kresby nebo reliéfy, které dohromady vytvářejí námětově se prolínající okruhy. Takový intermediální charakter je v současné umělecké tvorbě ojedinělý.

V Domě umění města Brna se Kotrba na samostatné výstavě poprvé představil v roce 1997, kde publiku nabídl sochařskou část své tvorby. V roce 2004 byla u příležitosti otevření nově rekonstruovaného Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty odhalena plastika Kroužkování (známá také pod neoficiálním názvem Dvojice). Následně se zúčastnil prvního ročníku bienále umění ve veřejném prostoru Brno Art Open 2008 (tehdy ještě pod názvem Sochy v ulicích), kde se prezentoval sochou Svatý Kryštof. V roce 2011 pak byla v brněnském městském prostoru natrvalo umístěna socha, která je Brňanům dnes z Kotrbova díla nejznámější – Spravedlnost na Moravském náměstí. Ve stejném období autor zároveň vyslovil přání prezentovat svou malířskou tvorbu, pro jejíž vystavení se uvažovalo nad Domem pánů z Kunštátu, projekt se ale bohužel po Kotrbově náhlém úmrtí neuskutečnil.

Výstava, která se v Domě umění uskuteční nyní, bude komplexně zaměřena na všechny oblasti Kotrbovy tvorby, jejímž ústředním námětem byl vždy především člověk, mezilidské vztahy a duchovní hodnoty ovlivňující jeho existenci. Výstava bude slavnostně zahájena v úterý 24. září 2024 a potrvá do jara 2025.

Související

Zavřít
Loading...