Beseda Otázky performance

16. 6. 2022 18:00 – 20:00

Dům pánů z Kunštátu

Beseda Otázky performance

Otázek, na které se v souvislosti s performance můžeme ptát, je skutečně mnoho. Jak se změnila? Jak ji ovlivnil umělecký provoz? Nedělá se jen pro dokumentaci? Může, má nebo musí být politická? Nestala se módním trendem? Nezakademičtěla? Není přeperformováno?...

Otevřená mezigenerační diskuze o proměnách performativních forem a obsahů za účasti Valentýny Janů, Jonáše Strouhala, Jany Písaříkové, Barbory Klímové a Vladimíra Havlíka. Beseda se koná v rámci doprovodného programu k výstavě Milan Kozelka: Na cestě.

VALENTÝNA JANŮ

(*1994) Reflektuje otázky vlivu technologií, patriarchálního uspořádání společnosti nebo klimatické krize. Hledá vztahy mezi každodenními starostmi jednotlivců a globálními problémy současnosti.  Působí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

JONÁŠ STROUHAL

(*1985)  Jeho dílo je často performativní, sociálně angažované, uskutečňované ve veřejném prostoru. Ironická kritika negativních jevů pozdního kapitalismu vyvolává bezprostřední reakce náhodných účastníků. Působí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

JANA PÍSAŘÍKOVÁ

(*1984) je kurátorka a teoretička umění a autorka článků a recenzí o výtvarném umění. Zabývá se především uměním performance a konceptuálními tendencemi. Dlouhodobě zpracovává archiv Jiřího Valocha. Působí v Moravské galerii v Brně a v Galerii města Blanska.

BARBORA KLÍMOVÁ

(*1977) Ve své práci se zabývá různými aspekty lokálně vymezené kulturní historie. Často mísí metody a postupy typické pro praxi i teorii umění, kurátorství, dokumentaristiku. Působí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

VLADIMÍR HAVLÍK

(*1959) Od počátku 80. let se věnuje  land artovým intervencím, happeningům, performance a zásahům do veřejného prostoru.  Prověřuje životnost romantických gest a (ne)možnosti změnit svět v harmonické místo přátelství a spolupráce. Působí na Katedře výtvarné výchovy UP v Olomouci a MU v Brně.

Související


Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Brno


Zavřít
Loading...