Bára Bažantová (CZE)

1. 6. 2021 – 1. 7. 2021

Bára Bažantová (CZE)

Bára Bažantová je studentkou ateliéru environmentu na brněnské FaVU VUT. Ve své tvorbě akcentuje důležitost vědomého prožívání hmotného světa a používá mechanismy radikální sociální práce. Jejími tématy jsou autonomie, sociální vyloučení a chudoba, nahlížená z nejrůznějších úhlů pohledu. Jako primární vyjadřovací prostředek používá text. V minulosti byla součástí několika kolektivů, které fungovali mimo-institucionálně, nehierarchicky a mimo tržní principy, dnes je aktivní v umělecko-kurátorské platformě Fitnes3000 a jako redaktorka studentského časopisu Bublina. Je narozená ve znamení berana.

Zavřít
Loading...