Artspace Germany

13. 6. 2018 – 29. 7. 2018

Artspace Germany

PRO PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Jiný pohled
Jak pro mě může být obohacující pohled druhého člověka na stejnou věc? Jak mě může obohatit cesta do cizí země a jak to, když potkám cizince? Umělci z různých zemí, prezentovaní na výstavě Artspace Germany, se obrazně řečeno potkali v Německu a mají za sebou zajímavé osobní příběhy, stejně jako důležité postavení na mezinárodní umělecké scéně. Jejich tvorba je často zásadní pro dějiny uměleckých přístupů. To vše budeme zkoumat, a také budeme přemýšlet o tom, kdo jsme.

1. Cesty za hranice
Volný pohyb ve výstavě, co nás zaujme, tomu věnujeme pozornost. Lektorky představí koncepci výstavy formou diskuse. Přemýšlíme o tom, co nám může dát zkušenost, když se někam přestěhujeme, a co to může znamenat pro naše nové okolí. Jaké s tím máme zkušenosti, ať už pozitivní nebo negativní?
15 min

2. Kdo je kdo
Řekneme si, jakým přínosem byli zde prezentující umělci pro německou výtvarnou scénu a dějiny umění obecně a interaktivní formou se seznámíme s jejich životními příběhy.
20 min

3. Osobní příběhy
K dalšímu úkolu nás inspiruje Candice Breitz. Společně vymyslíme jednu až dvě otázky, na které každý zvlášť odpoví před kamerou v našem improvizovaném studiu. Zjistíme aspoň v rámci jednoho tématu, v čem se lišíme a v čem jsme si podobní.
10 min

4. Kdo jsme, co o sobě můžeme říct?
Na závěr se budeme věnovat projektu Christine Hill. Lektorky vyfotografují každému portrét, k němuž každý sám napíše „něco o sobě“. Na závěr se celá třída vyfotografuje na polaroid Christine Hill. Co bychom o naší třídě mohli říct, jaká je? Co ráda dělá, co ji zajímá, o čem sní – najdeme něco společného? Jaké by mohlo být naše motto?
10 min

Info pro učitele:
V hale Domu umění nabízíme servis kavárny a odpočinkového koutu.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 20. 6. dále, 10–18 hod

Cena:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka, kontakt pro objednání: [obfuscate_1_|100|91|110|107|97|98|92|57|100|117|108|36|110|109|101|109|96|39|99|122]

Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ:
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura – výtvarná výchova, filmová/audiovizuální výchova, etická výchova, člověk a svět práce

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova

Klíčové pojmy:
migrace, identita – individuální a skupinová, tolerance, vnímání malby - rozvíjení představivosti

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Jiný pohled
Jak pro mě může být obohacující pohled druhého člověka na stejnou věc? Jak mě může obohatit cesta do cizí země a jak to, když potkám cizince? Umělci z různých zemí, prezentovaní na výstavě Artspace Germany, se obrazně řečeno potkali v Německu a mají za sebou zajímavé osobní příběhy, stejně jako důležité postavení na mezinárodní umělecké scéně. Jejich tvorba je často zásadní pro dějiny uměleckých přístupů. To vše budeme zkoumat, a také budeme přemýšlet o tom, kdo jsme my sami a zda je možné najít nějakou společnou identitu.

1. Cesty za hranice
Volný pohyb ve výstavě, co nás zaujme, tomu věnujeme pozornost. Lektorky představí koncepci výstavy formou diskuse. Přemýšlíme o tom, co nám může dát zkušenost, když se někam přestěhujeme, a co to může znamenat pro naše nové okolí. Jaké s tím máme zkušenosti, ať už pozitivní nebo negativní?
15 min

2. Kdo je kdo
Řekneme si, jakým přínosem byli zde prezentující umělci pro německou výtvarnou scénu a dějiny umění obecně a seznámíme se s jejich životními příběhy.
20 min

3. Osobní příběhy
K dalšímu úkolu nás inspiruje Candice Breitz. Společně vymyslíme jednu až dvě otázky, na které každý zvlášť odpoví před kamerou v našem improvizovaném studiu. Zjistíme aspoň v rámci jednoho tématu, v čem se lišíme a v čem jsme si podobní.
10 min

4. Kdo jsme, co o sobě můžeme říct?
Na závěr se budeme věnovat projektu Christine Hill. Lektorky vyfotografují každému portrét, k němuž každý sám napíše „něco o sobě“. Na závěr se celá třída vyfotografuje na polaroid Christine Hill. Co bychom o naší třídě mohli říct, jaká je? Co ráda dělá, co ji zajímá, o čem sní – najdeme něco společného? Jaké by mohlo být naše motto?
10 min

Info pro učitele:
V hale Domu umění nabízíme servis kavárny a odpočinkového koutu.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 20. 6. dále, 10–18 hod

Cena:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka, kontakt pro objednání: [obfuscate_1_|100|91|110|107|97|98|92|57|100|117|108|36|110|109|101|109|96|39|99|122]

Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ:
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura – výtvarná výchova, filmová/audiovizuální výchova, etická výchova, člověk a svět práce

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova

Klíčové pojmy:
migrace, identita – individuální a skupinová, tolerance, vnímání malby - rozvíjení představivosti

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková


Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Vstupné:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|110|107|97|98|92|57|100|117|108|36|110|109|101|109|96|39|99|122]


Zavřít
Loading...