Áron Kútvölgyi-Szabó (H)

10. 7. 2018 – 12. 9. 2018

Áron Kútvölgyi-Szabó (H)

Áron Kútvölgyi-Szabó se narodil v roce 1985 v maďarské Budapešti. Po čtyřletém studiu humanitních věd (dějin umění a filozofie) nakonec získal diplom na katedře sochařství Fakulty hudby a vizuálního umění Univerzity v Pécsi. Žije a pracuje v Budapešti.

Umělecká tvorba Árona Kútvölgyi-Szabó se zaměřuje na rysy lidského uvažování a na individuální způsoby myšlení, v nichž jsou ukotvené. V průběhu let zkoumal z různých úhlů pohledu jejich strukturu a výstavbu, neviditelné mechanismy poznání a pamatování i různé zavádějící jevy spojené s vnímáním. V poslední době se zabývá zpochybňováním vědomostí, zejména nejasností obrazových zdrojů a podvědomým působením zkreslených poznatků. Kromě obecných aspektů tohoto tématu se nejnověji věnuje projevům post-pravdivého světa a paralelní existenci alternativních faktů a názorových proudů.

Během svého pobytu v Brně bude Áron Kútvölgyi-Szabó v rámci svého uměleckého výzkumu dále experimentovat se svým hlavním záměrem konfrontovat dvourozměrnou obraznost s jejími původními trojrozměrnými východisky. Pomocí manuálních i digitálních technik se pokusí poukázat na defektní a zavádějící obrazy přírody a na jejich roli v kontextu alternativních narativů a post-faktických argumentací.

Zavřít
Loading...