Vernisáž
Alfons Schilling: Brainscape

12. 12. 2023 18:00 – 21:00

Dům pánů z Kunštátu

Alfons Schilling: Brainscape

Srdečně zveme na zahájení výstavy Alfons Schilling: Brainscape v úterý 12. prosince 2023 od 18 hodin v Domě pánů z Kunštátu. Zahájení je součástí vernisážového dne, ve kterém budou rovněž zahájeny výstavy Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum taktéž v Domě pánů z Kunštátu a Součty & rozdíly v Domě umění. Podrobnosti o programu přineseme brzy.

PROGRAM

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
17:00 Otevření výstav Brainscape a Otevřený digitální archiv, setkání s autory a kurátorkami
18:00 Úvodní proslovy - Terezie Petišková, ředitelka Domu umění, Lenka Dolanová a Barbora Šedivá, kurátorky

Dům umění, Malinovského náměstí 2
18:00 Otevření výstavy Součty & rozdíly
19:00 Úvodní proslovy za účasti kurátorkého týmu Jennifer Helia DeFelice, Kristín Scheving, Halldór Björn Runólfson a umělce Garyho Hilla
19:45 Performance Arnold Dreyblatt

O VÝSTAVĚ

Alfons Schilling (1934–2013), umělec švýcarského původu, žil a tvořil převážně ve Spojených státech a ve Vídni. Jeho zájmem bylo vytváření iluze hloubky v obraze. Studoval na akademii ve Vídni, kde se stal součástí hnutí vídeňského akcionismu. Zabýval se zpochybňováním běžného vnímání, vztahem mezi tím, co vidí naše oči a co vnímá náš mozek. Zkoumal, do jaké míry je lidské vidění náhodné, a představoval si, jak by mohlo být organizováno odlišně. Jeho experimentální díla umožňovala jak samotnému autorovi, tak dalším pozorovatelům plněji si uvědomovat vlastní vizuální zkušenost.

Výstava se soustředí především na dílo Alfonse Schillinga od konce šedesátých let, kdy také spolupracoval s Woodym a Steinou Vašulkovými, do počátku osmdesátých let. V tomto období Schilling zkoumal různé způsoby 3D zobrazení jako holografie, stereo-fotografie či 3D virtuální prostory. V roce 1967 sdílel Woody Vašulka s Alfonsem Schillingem krátce loft v New Yorku a společně zkoumali tzv. stroje na vidění. Součástí výstavy bude nástroj Spider, který společně sestrojili. Sloužil k vytváření sérií snímků stejného objektu, jakýchsi kontinuálních 3D fotografií. Společně také pracovali se stereo-diaprojektory či se dvěma projektory promítajícími simultánně na stejné plátno, přičemž rotující disk umístěný před projektorem střídavě přerušoval tok světla a vytvářel různé 3D efekty.

V roce 1968 vytvořil Schilling v Chicagu při demonstracích proti válce ve Vietnamu první stereoskopické fotografie. Poté se snažil přijít na to, jak pomocí fotografické techniky dále vytvářet trojrozměrné obrazy. Experimentoval s čočkovým-rastrovým systémem, umožňujícím vytváření zmnožených fotografických obrazů: na jednu plochu bylo možné zaznamenat více 3D fotografií ve vlastní obrazové optice. Tyto obrazy se nám postupně odkrývají, když kolem nich procházíme a měníme úhel pohledu.

Nejznámější součástí Schillingova díla jsou Sehgeräte a Sehmaschinen, stroje a přístroje na vidění, které zpochybňují běžné vnímání. Inverzní optika přístrojů mění vertikály na horizontály, co je vpravo, zrcadlí nalevo a naopak, pozorované objekty vystupují do popředí. S některými přístroji bylo možné procházet se v krajině a zakoušet postupné vytváření pohyblivého obrazu. Jiné ukazují skutečnost tak, jako by naše oči byly v daleko větší vzdálenosti od sebe. V roce 1973 vznikl manifest „Elektronické prostory“ (Electronic Spaces). Woody Vašulka a Alfons Schilling v něm navrhli vytvoření binokulárního video spektáklu, který by pozorovatele uzavřel do vizuálního umělého 3D prostředí. Na výstavě bude také výběr ze Schillingových cyklů stereo-fotografií a experimentálních filmů, v nichž je iluze hloubky dosaženo prostřednictvím pohybu v prostoru a čase.

Woody a Steina v experimentech s 3D viděním pokračovali i později, například s přístrojem Rutt/Etra umožňujícím vznik rastrového zobrazení, Woody v cyklu Brotherhood (v podobě počítačových modelů). Zpřítomnění pozorovatele v pozorovaném inspirovalo Steininy cykly Machine Vision a Allvision. Také software Image/ine, jenž Steina spoluvynalezla, má své prvopočátky v experimentování se stereo obrazností.

Výstava vzniká ve spolupráci s ARCHIVE & ESTATE Alfons Schilling ve Vídni. Díla z ARCHIVE & ESTATE Alfons Schilling budou doplněna filmy a fotografiemi z archivu Vašulka Kitchen Brno. Zde se nachází mj. zřejmě vůbec první film, který Alfons Schilling vytvořil společně s Woodym Vašulkou pomocí portapakové kamery – volné dokumentární záznamy zachycují debatu v ateliéru i stereo-fotografie Alfonse Schillinga v pohybu; stejně jako video Alfons Schilling as Landscape (součást série Sketches) a další videa a fotografie.

Související


Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Brno


Zavřít
Loading...