Robert V. Novák
ALBVM

9. 3. 2016 – 1. 5. 2016

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Kurátor/ka

Jana Vránová

ALBVM

Robert V. Novák se věnuje především grafickému designu, od počátku osmdesátých let také fotografuje. Jeho fotografie se ve výstavních síních neobjevují příliš často, i když jsou pro něj důležitým prostředkem záznamů situací, postřehů, nápadů, pocitů – nahrazují tak někdy i literární formu sdělení. K dosavadním významným počinům v oblasti fotografie patřila výstava a kniha Memento mori (společný projekt s Ivanem Pinkavou a Václavem Jiráskem v polovině devadesátých let), i výstava v Ateliéru Josefa Sudka v Praze (2012), s níž současná výstava volně souvisí, má však více významových i vizuálních poloh.

Pro výstavu ALBVM v Galerii Jaroslava Krále vybral Robert V. Novák fotografie z několika tematických celků, jejichž návaznost je jen okrajová, někdy se významově volně překrývají – jsou si blízké způsobem fotografického vidění a vnímáním reálných situací i jevů, blížících se fikci. Soubor tedy nemá charakter retrospektivního pohledu na autorovu dosavadní fotografickou tvorbu, při volbě námětových skupin byl podstatný vnitřní pocit jejich sounáležitosti. Autor nazval jednotlivé soubory Musaion (sbírky), Krajina, Z dějin umění a Fragmenty detektivního příběhu. Některé z nich doplňují autorské knihy, vážící se k danému tématu – Darksome, obsahující fotografie z Fragmentů detektivního příběhu a tzv. Špinavá kniha – černá, související se souborem Musaion. Členění do tematických skupin Robert V. Novák komentuje: …Mám rád, když mohu sám na výstavách rozkrývat způsoby uvažování autorů, nejen pohledem na jejich jednotlivá díla, ale i na celky z děl sestavené. Především mne vzrušují impulsy, které se mohou zdát marginální a zdánlivě zanedbatelné, ale které ve mně vyvolávají pocit, že jsem nahlédl do nějakého skrytého kouta, kde nacházím ještě něco navíc….

Výstava je připravena pro konkrétní výstavní prostor, autor ji koncipoval přímo pro Galerii Jaroslava Krále. Pracuje zde tedy jak s prostorovou dispozicí, tak s průhledem do exteriéru, okno se tak stává součástí souboru Krajina: ... Okno jako rámec pohledu do jiné dimenze, které pro mne má podobnou symbolickou váhu jako zrcadlo, zde tedy je jako jeden z mých stěžejních námětů zastoupeno pouze fyzicky, ve své skutečné podobě, a ne v jeho interpretaci… (Robert V. Novák) Fotografiím, tvořící součást souboru ALBVM je společná subjektivní, lyrická fotografická interpretace vjemů, asociací a fragmentů příběhů skutečných i tušených.

Doprovodný program

ALBVM

ALBVM

28. 3. 2016 – 30. 3. 2016

Robert V. Novák

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

ALBVM

ALBVM

11. 4. 2016 – 14. 4. 2016

Robert V. Novák

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále


Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 8. 3. 2016

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

Art+antiques

A2larm

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Kult


Zavřít
Loading...