A.K.T. – V. Mezi realitou a fikcí. V. mezinárodní festival performance artu

30. 9. 2015 – 1. 10. 2015

Dům pánů z Kunštátu, G99

Kurátor/ka

František Kowolowski

Darina Alster, Vladimír Havlík, Lenka Klodová, Jana Orlová, Martin Zet, Josef Daněk, Tomáš Ruller, Tomáš Vaněk, Jiří Surůvka, Vojtěch Fröhlich, studenti FaVu VUT v Brně (atelier Performance T. Rullera) a studenti FU OU v Ostravě (Atelier intermédií Petra Lysáčka), To Yeuk, Chen Shi Sen (alias Sanmu), YUEN KIN LEUNG (alias yuenjie, Maru), YIM WING KA MONIQUE, MOK WING SEE VINCI, CHAN MEI TUNG, Liu Nanxi, Liu Qing (Xi'an), Vang Pan (Xi'an).


Specifikum pátého ročníku festivalu performativní tvorby, nazvaného A. K. T. – V spočívá v konfrontaci českých umělců s činností čínských tvůrců z oblastí Hong Kong, Chengdu a Xi'an. Festival bude probíhat dva dny na veřejných prostranstvích města Brna a v sálech Domu umění města Brna. Dva dny festivalu budou věnovány prezentacím autorů, tematicky vztaženým k vymezenému rámci festivalu.


Performance či akční tvorbu lze chápat jako umělecké usilování, které vzniká a zaměřuje se na průběh vzniku uměleckého díla a jeho prožívání. Tvůrčí proces se tak stává důležitější než samotné vytvořené dílo. Jedná se o žánr, který se pohybuje na pomezí výtvarného umění a divadla. Od 60. let se začal rozvíjet jako svébytné médium, které má dnes v České republice dlouholetou tradici.


Festival performance v Brně započal svou existenci v roce 1997. Snažil se navázat na avantgardní a aktivní šedesátá a sedmdesátá léta tohoto kulturního regionu. Tato iniciativa se ve svém začátku snažila prezentovat nová východiska performance artu již zavedených českých umělců mladší a střední generace devadesátých let. Druhý ročník A. K. T. II propojoval mentálně spřízněný česko-slovenský prostor a byl spojený s oslavou dvacetiletého působení Galerie mladých U Dobrého pastýře v Brně – galerie, která se kontinuálně věnuje prezentaci nezávislých uměleckých postojů na české výtvarné scéně.


Letošní V. ročník bude konfrontovat kulturní prostor Střední Evropy a jihovýchodní Číny. Festival poskytne prostor pro eventuální možnost srovnání různých přístupů tohoto média, které tematizuje kulturní, sociální či politickou přítomnost. Veřejný prostor byl v totalitní minulosti tabuizován a „znesvěcován“ pro ideologické záměry. Potíral občanská práva a stal se předmětem ovládnutí či manipulací. Veřejný prostor jako jeden z dominantních zájmů aktivit umělců performance artu poukazuje na snahu komunikovat na ose umělec – společnost.


Performativní díla bychom mohli označit za „subjektivní formy“, které v sobě skrývají určitý způsob distance vůči „realitě“. („umělecké dílo není ničím jiným nežli uměleckým dílem“ – Edward Bullough). Z významového hlediska je „realita“ (např. veřejného prostoru) konfrontována s „fiktivní“ imaginací umělce, která je z povahy věcí inferioritou, a tato povaha implementuje a mění samotnou „realitu“.
Fikce vytváříme jako pokusy o vyplnění (metafyzické – s Levinasem řečeno) distance mezi Já a Druhým, včetně a právě mezi Já a Druhým…


Fikci člověk bytostně potřebuje, je formou afirmace reality s dimenzí svobody, formou poznání světa v nejširším sova smyslu, formou poznání reality a horizontu možností, které ji obklopují a spoluvytvářejí. (Arthur Machen)
Výtvarníci a performeři z České republiky a Číny budou prostřednictvím své tvorby hledat společnou řeč v otázkách kulturních, politických i sociálních. Veřejný prostor je pro tvůrce zabývající se tímto druhem umění velmi podstatný. Umožňuje totiž realizovat jinou rovinu komunikace a oslovit také jiné diváky než v tradičním galerijním prostoru.


Realizace proběhne ve spolupráci s některými pracovišti FaVU VUT v Brně a FU Ostravské univerzity v Ostravě.


Program:
30. září:
14:00
prezentace tvorby čínských umělců
16.00 – 16.30
In Sacek Veritas
studenti FU OU v Ostravě (ateliér intermédií Petra Lysáčka)
16.30 – 17.00
Josef Daněk / Blahoslav Rozbořil (CZ)
17.00 – 17. 30
Vladimír Havlík (CZ)
17.30 – 18.00
Darina Alster (CZ)
18.00 – 18.30
To Yeuk (HK)
18.30 – 19.00
Chen Shi Sen (alias Sanmu) (HK)
19.00 – 19.30
YUEN KIN LEUNG (alias yuenjie, Maru) (HK)
19.30 – 20.00
YIM WING KA MONIQUE (HK)
20.00 – 20.30
Lenka Klodová (CZ)

1. října:
16.00 – 16.30
Tomáš Ruller a jeho studenti
16.30 – 17.00
Jana Orlová (CZ)
17.00 – 17.30
Jiří Surůvka (CZ)
17.30 – 18.00
MOK WING SEE VINCI (HK)
18.00 – 18.30
CHAN MEI TUNG (HK)
18.30 – 19.00
Vang Pan (CN /Xi'an)
19.30 – 20.00
Liu Nanxi (HK)
20.00 – 20.30
Vojtěch Fröhlich (CZ)
20.30 – 21.00
Martin Zet (CZ)


Dům pánů z Kunštátu, G99

Dominikánská 9

Brno

Vernisáž: 30. 9. 2015


Zavřít
Loading...