Brno Art Open 2011

11. 6. 2011 – 28. 8. 2011

Artists

Filip Cenek, Barbora Klímová, Eva Koťátková, Dominik Lang, Christoph Meier, Markéta Othová, Jiří Příhoda, Rafani, Jiří Skála, Matěj Smetana, Adéla Svobodová, Jan Šerých, Michal Škoda, Jiří Thýn

Curator

Karel Císař

Brno Art Open 2011

Třetí ročník přehlídky Sochy v ulicích Brno Art Open 2011 navazuje na záměr předchozích dvou ročníků rozvíjet téma výtvarné umění a jeho funkce ve veřejném prostoru. Letošní ročník se však odlišuje snahou o systematické přehodnocení všech tří základních komponentů tohoto typu výstavního formátu – role umění, prostoru a diváků. Na pólu umění se přehlídka pokouší předvést co nejširší pole výrazových prostředků, které mohou být do podobné výstavy zahrnuty. Byli proto osloveni především umělkyně a umělci střední a mladší generace, jejichž práce překračují tradiční vymezení uměleckých disciplín a kteří se volně pohybují mezi odlišnými vyjadřovacími prostředky. Z hlediska prostoru byla volena taková místa, která – přestože se nacházejí v historické části města – většinou nejsou na hlavních komunikacích a ukazují mimořádnou vrstevnatost brněnského městského prostoru. Označuje-li tradičně umístěná socha zpravidla místo historické paměti, pak intervenující díla současného umění poukazují spíše na možnosti, které by dané místo mohlo mít v budoucnosti. S tím souvisí i třetí a ústřední pól přehlídky, jímž jsou diváci – jejich vztah k místu a uměleckému dílu a zvláště pak otázka, jakou roli v životě jedince i společnosti může umění hrát.
Po déle než ročních přípravách bude 10. 6. 2011 v Brně slavnostně představeno patnáct nově vytvořených děl od čtrnácti umělců včetně jedné umělecké skupiny. 

Přehlídka se v širokém spektru vyjadřovacích prostředků od instalací, architektonických intervencí přes světelné a zvukové instalace, malbu a fotografii až po sociální projekty a performance pokouší navázat dialog s místy, pro něž byla vytvořena. V některých případech umělci dominantně vstupují do infrastruktury města a narušují plynulý průchod komunikací, jindy obyvatele a návštěvníky naopak přivedou do míst, která jsou z různých důvodů běžně nepřístupná. Několikrát se totiž snaží upozornit na nějaké konkrétní místo či stavbu.
Stejně důležitý jako místo je však v letošním ročníku přehlídky i čas, neboť byly zahrnuty rovněž instalace, filmová projekce, performance a sociální projekt, jež mají časovou povahu a které od diváků, kteří mají s uměním ve veřejném prostoru díky předchozím ročníkům již zkušenosti, vyžadují aktivní spoluúčast. Umožní jim zato nový pohled na místo, v němž žijí, i na sebe navzájem.

Mnohostranně rozšířené pole, v němž se letošní ročník přehlídky Sochy v ulicích Brno Art Open 2011 pohybuje, tak tematizuje vnitřní sepjatost mezi vývojem umění a vývojem společnosti. Byl-li pro letošní ročník zvolen podtitul Stav věcí, neměl by vyjadřovat pouze pochopení uměleckého díla jako věci mezi jinými věcmi, včetně jeho dočasnosti a křehkosti, ale vyjadřovat i podobnými vlastnostmi nadaný stav soudobé společnosti. Obdobně by se naopak i v novém stavu věcí, s nímž experimentuje umění, měly odrážet možnosti změny stavu společnosti.

Karel Císař

 


Exhibition Opening: 10. 6. 2011


History

Brno Art Open 2019

Brno Art Open 2019

For more information go to brnoartopen.cz Artists *Laura Aldridge (GBR) *Daniela a Linda Dostálkovy (CZE) *Juliana Höschlová (CZE) *Zsófia Keresztes…

Brno Art Open 2017

Brno Art Open 2017

The sixth edition of the festival Sculptures in the Streets (BAO 2017), with the motto “Poetry and Truth”, logically follows up on the intention of…

Brno Art Open 2015

Brno Art Open 2015

Autoři: Aleš Veselý, Jiří Příhoda, Jana Doležalová, Pavlína Hlavsová, Eliška Perglerová, Čestmír Suška, Daniil Galkin, Dalibor Chatrný Kurátor:…

Close
Loading...