Archive 1911 - 2011

The Exhibitions Archive 1911–2011 is an online database of the House of Arts Brno exhibitions from its founding until 2011; it is intended for the general public as well as for professionals. The online database enables easy search by names of exhibiting artists and curators, exhibition titles and the years of their taking place. It has been supplemented with digitised material including texts, catalogues and photographs documenting how the exhibitions looked like.

The website has been regularly updated.

The online exhibitions database is the result of a several-year project launched in 2019; its objective has been to comprehensively process the House of Arts exhibitions archive preserved in material form since 1945. Previous documentation from the period 1911–1945 was probably destroyed after the end of World War II, and it is mostly presented by the exhibition titles and dates, sometimes also with information on the exhibition catalogue. Processed and registered over the past years, the content of the 1945–2011 written catalogue has currently been digitised. It contains various amounts of documentation including printed matter (invitations, catalogues, posters), partly photographic documentation of exhibitions and openings, photographs of exhibited works, correspondence, lists of exhibited works, theoretical texts, press releases, notes, etc.

The online database publishes only one part of the exhibition documentation; some internal documents, correspondence and photographs subject to copyright are available for research purposes on request.

The Exhibitions Archive 1911–2011 is an accessible digital platform for preservation, research and education in the field of art from the 20th century to the present day, covering a century of the House of Arts exhibition history. It provides information on individual historical exhibitions, as well as on the cultural and art-historical context of the exhibition institution, which has hosted over two thousand exhibitions until 2020. The House of Arts has continuously maintained a high quality of its exhibition programme for 110 years, despite the historical social-political changes that restrictively affected the institution’s programme. The entire exhibitions archive and the individual exhibitions files are a unique collection of documents that are the subject of research in local history, art history, the work of both important and presently lesser-known personalities (artists and theoreticians within the domestic and international cultural scenes), and many other social-cultural and historical topics.

NOTE

The processing of the exhibitions archive is based on surviving archival documents and available private and institutional sources. In order to supplement the archive, any missing documentation, printed materials, photographs of exhibitions are welcome. We will appreciate receiving any additional or clarifying information.

Archiv výstav 1911–2011 představuje přístupnou digitální platformu pro uchovávání, výzkum a vzdělávání v oblasti umění 20. století do současnosti, obsahující stoletou výstavní historii Domu umění. Poskytuje informace k jednotlivým historickým výstavám, ale také ke kulturnímu a uměleckohistorickému kontextu výstavní instituce, v níž se do roku 2020 uskutečnilo přes dva tisíce výstav. Vysoká kvalitativní úroveň výstavního programu Domu umění si udržela kontinuitu již 110 let, i při dobových proměnách společensko-politických poměrů, které program instituce restriktivně ovlivňovaly. Celý výstavní archiv i jednotlivé složky výstav jsou unikátním souborem dokumentů, které jsou předmětem výzkumu lokální historie, dějin umění, tvorby významných i dnes již méně známých osobností (umělců i teoretiků v rámci domácí i mezinárodní kulturní scény) a řady dalších společensko-kulturně historických témat.

POZNÁMKA

Zpracování výstavního archivu vychází z dochovaných archivních dokumentů a z dostupných soukromých a institucionálních zdrojů. Přijímáme chybějící dokumentaci, tiskoviny, fotografie výstav pro doplnění archivu. Budeme rádi za doplňující nebo upřesňující informace.

LICENCE A AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva archivních materiálů náleží z větší části Domu umění města Brna, případně soukromým osobám a institucím. Reprodukování nebo publikování archivních materiálů je možné pouze se souhlasem Domu umění nebo dalších stran a s uvedením náležitých autorskoprávních údajů.  

Budete-li chtít reprodukovat nebo publikovat archivní materiály Domu umění města Brna (včetně fotografií, seznamů vystavených děl, tiskových zpráv, pozvánek, plakátů a dalších), prosím kontaktujte nás. 

ACKNOWLEDGEMENTS AND COOPERATION

Our thanks are extended to Aleš Záboj, Nina Dvořáková, J.H.Kocman, Polana Bregantová, Tomáš Ruller, Marie Kratochvílová and Martin Zhoř for supplementing archival material and information.

In the period 2019–2023, students and graduates of the Faculty of Arts, Masaryk University, and a graduate of the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, have been involved in the processing of archival material, recording, scanning and digitization.

The cooperation of Gajane Achverdyanova, Lidia Andriichuk, Tatiana Drgonec Dižová, Lukáš Dobeš (processing of obsolete media), Petra Horáková, Barbora Macháčková, Klára Ondrová, Katarina Šimová and Helena Todorova is gratefully acknowledged.

The processing of the Exhibitions Archive 1911–2011 has been possible thanks to the financial support of the City of Brno.

LICENCE AND COPYRIGHT

The copyrights of archival material belong for the most part to House of Arts Brno, or to private persons and institutions. Reproduction or publication of any archival material is subject to authorisation by House of Arts Brno or other parties and to the stating of due copyright information.

If you wish to reproduce or publish House of Arts Brno archival material (including photographs, lists of exhibited works, press releases, invitations, posters, etc.), do not hesitate to contact us.


Contact

PhDr. Jana Vránová
+420 515 917 558
+420 736 485 361
[obfuscate_1_|117|105|89|101|106|117|88|56|91|112|108|36|109|100|96|109|96|38|90|117]

Mgr. Marika Svobodová
+420 776 133 804
[obfuscate_1_|114|109|103|89|106|99|102|110|88|59|99|108|101|36|112|108|92|102|96|41|98|113]

Adress

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2
602 00 Brno


Close
Loading...