24. 2. – 29. 3. 1987

Dům umění, 1. patro

DU 832

Curator

Karel Moudrý, Jiří Valoch

Vystavující umělci

Karel Valter

Obsah archivní složky

pozvánka, katalog, strojopis, fotografie ke katalogu a výstavy, seznam vystavených děl, provozní korespondence, smlouva o výpůjčce, žádost o povolení výstavy, recenze v tisku, katalog k výstavě Karla Valtera z roku 1984

Katalog

Zasloužilý umělec Karel Valter. Obrazy, kresby, fotografie, grafika: Dům umění města Brna, 24. 2. – 29. 3. 1987 / Text: Jiří Valoch. – Brno: DUmB, 1987. – [32] s., obr., seznam vystavených prací [3] s., životní data, výstavy, zastoupení ve sbírkách, ceny, DU 832. – MZK; MG

Note

Výstavu zahájil Jiří Valoch.


House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...