6. 9. – 11. 10. 1959

Dům umění

DU 337

Výstava moravských výtvarníků

Vystavující umělci

Jindřích Bajgar, Aljo Beran, Josef Beran, František Bělohlávek, František Bič, Josef Bieber, František Bílkovský, Dobroslava Bílovská, Jan Blažek, Oldřich Crhounek, Čeněk Dobiáš, František Doubrava, Vladimír Drápal, Jiří Drozd, Bohumír Dvorský, Jaroslav Dvořáček, Miroslav Fridrich, Michael Florian, Josef Gabánek, Rudolf Gajdoš, Milan Geryk, Oldřich Hanzl, Robert Hliněnský, Drahomír Hlobil, Karel Horman, Otta Holas, Jaroslav Hrabec, Jan Hrnčárek, Vladimír Hroch, Zdeněk Hybler, Jaroslava Hýžová, Dalibor Chatrný, František Chmelař, Květa Jadrníčková-Železňáková, Jiří Jaška, Karel Jílek, Josef Kadula, Miroslav Ketman, Jan Kobzáň, František Kocourek, Josef Konečný, Dagmar Kopecká, Josef Kousal, Vlastimil Kozák, Bohumil Krátký, Stanislav Krátký, František Josef Kraus, Vilém Kraus, Josef Krejčiřík, Karel Kryl, Jánuš Kubíček, Rudolf Kučera, Radislav Kutra, Bohumír Krystyn, Vilma Lesková, Alois Lukášek, Jaroslav Lukeš, František Malý, Bohumír Matal, Jaroslav Melichárek, Stanislav Menšík, Alois Mikulka, Eduard Milén, Vilém Mužík, Jan Maria Najmr, Pavel Navrátil, Miroslav Netík, Zdeněk Novotný, Jindřich Otipka, Bedřich Petrovan, Alois Podloucký, Richard Přikryl, Emanuel Ranný, Vilém Reichmann, Helena Salichová, Bedřich Saňa, Jan Sedláček, Jan Václav Sládek, Miloš Slezák, Eduard Světlík, Otta Schnidler, Luboš Schneider, Miroslav Šimorda, Jaroslav Škarohlíd, Vladimír Škranc, Karel Štětkař, Miroslav Štolfa, Vojtěch Štolfa, Inez Tuschnerová, Vladislav Vaculka, Oldřich Vašica, Jiří Vláčil, Ladislav Vlodek, Emil Weirauch, Vilém Wünsche, Josef Zamazal, Julie Zemanová, Otakar Zemina, Milan Zezulka, Miloš Axman, Konrád Babraj, Otto Cienciala, Rudolf Doležal, Vladislav Gajda, Jan Habarta, Luděk Havelka, František Hořava, Vojtěch Hořínek, Bohumil Jahoda, Jiří Jaška, Sylva Jílková-Lacinová, Václav Adolf Kovanič, Jiří Marek, Ladislav Martínek, Stanislav Mikulaštík, Vladimír Navrátil, Jarmila Podzimková-Mráčková, Jaroslav Přindiš, Miroslav Rybička, František Šenk, Antonín Širůček, Jára Šolc, Ferda Štábla, Alois Černý, Josef Dvořák, Jiří Kemr, Karel Langer, Olga Lobovová-Prádová, František Malý, Jindřich Svoboda, Miloš Tomek, Vladislav Vaculka, Karel Veleba, Jarmila Majerová, Karel Hlavatý

Obsah archivní složky

pozvánka, katalog, korespondence (o realizaci výstavy), recenze v tisku, kniha s podpisy a zápisy

Katalog

Výstava moravských výtvarníků: Dům umění města Brna, 6. 9. – 11. 10. 1959 / Text: J. B. Svrček. – Brno: SČSVU, 1959. – 32 s., obr., DU 337. – MG

Note

Porotu tvořili Jan Blažek, Rudolf Doležal, Vladislav Gajda, Jan Habarta, Vladimír Hroch, Jánuš Kubíček, Bohdan Lacina, Vincenc Makovský, Stanislav Mikulaštík, Vladimír Navrátil, Zdeněk Novotný, Jan Provazník, Jan Sedláček, Vilém Wünsche, Milan Zezula a Vilém Zlámal. Tajemníkem výstavy byl Jiří Škorpil.

Obrazová příloha

Copyright 2024 House of Arts


House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...