6. 5. – 2. 7. 1961

Dům umění

DU 397

Curator

Alena Adlerová, Jan Krofta, Adolf Kroupa, Jiří Šetlík

Uměním k socialistickému životu

Vystavující umělci

Konrád Babraj, Václav Bartovský, Jan Bauch, Miloš A. Bazovský, Vincenc Beneš, Martin Benka, František Bidlo, Cyril Bouda, Josef Brož, Vratislav H. Brunner, Josef Čapek, Olga Čechová, Karel Černý, Miroslav J. Černý, Petr Dillinger, Bedřich Dlouhý, František Doubrava, Josef Drahoňovský, Orest Dubay, Rudolf Dúbravec, Ferdiš Duša, Bohumír Dvorský, František Dvořák, Karel Dvořák, Václav Fiala, Emil Filla, Alois Fišárek, Josef Flejšar, František Foltýn, Richard Fremund, Vladimír Fuka, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, František Gross, Jaroslav Grus, Ladislav Guderna, Otto Gutfreund, Jiří Hadlač, Oldřich Hanzl, Václav Hejna, Karel Hladík, Vincent Hložník, Adolf Hoffmeister, Vlastislav Hofman, Karel Holan, Miloslav Holý, Jiří Horník, Vladimír Hroch, Karel Hruška, František Hudeček, Dalibor Chatrný, Zdeněk Chotěnovský, Pavel Janák, Ota Janeček, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Josef Jíra, Miloš Jiránek, Marta Jirásková, František Jiroudek, Jiří John, Čestmír Kafka, František Kaláb, Josef Kaplický, Jan Koblasa, Jan Kodet, Jan Kojan, Stanislav Kolíbal, Bohdan Kopecký, Jozef Kostka, Pravoslav Kotík, Václav Koutský, Jaroslav Král, Rudolf Kremlička, Zdeněk Kratochvíl, Ludvík Kuba, Jánuš Kubíček, Josef Kubíček, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, František Kysela, Bohdan Lacina, Sylva Lacinová, Josef Lada, Jan Lauda, Kamil Lhoták, Karel Lidický, Josef Liesler, Věra Lišková, Adolf Loos, Cyprián Majerník, Vincenc Makovský, Josef Malejovský, Karel Malich, Josef Mařatka, Václav Mašek, Bohumír Matal, Dalibor Matouš, Ota Matoušek, Mária Medvecká, Václav Menšík, Eduard Milén, Josef Multrus, František Muzika, Karel Myslbek, Otakar Nejedlý, Eugen Nevan, Ladislav Novák, Václav V. Novák, Vilém Nowak, Arnošt Paderlík, Zdeněk Palcr, Jaroslav Paur, Antonín Pelc, František Peterka, Robert Piesen, Bedřich Piskač, Vilém Plocek, Karel Pokorný, Antonín Procházka, Linka Procházková, Jindřich Prucha, Václav Rabas, Vlastimil Rada, Jindřiška Radová, Jan Rambousek, Martin Reiner, Marie Rychlíková, Martin Salcman, Vojtěch Sedláček, Zdeněk Seydl, Jiří Schmidt, Václav Sivko, Zdeněk Sklenář, Martin Sladký, Antonín Slavíček, Jan Slavíček, Jan Smetana, Koloman Sokol, Alois Sopr, Karel Souček, Antonín Strnadel, Pavel Sukdolák, Karel Svolinský, Vladimír Sychra, Jaroslav Šerých, Josef Šíma, Lev Šimák, Václav Špála, Otakar Španiel, Karel Štěch, Karel Štika, Jan Štursa, Karel Šourek, Max Švabinský, M. Teinitzerová, Vladimír Tesař, František Tichý, Jiří Tichý, Vojtěch Tittelbach, Jan Trampota, Jiří Trnka, Vladislav Vaculka, Ida Vaculková, Jitka Válová, Květa Válová, Bedřich Vaníček, Vincenc Vingler, Alois Vitík, Vilma Vrbová, Karel Vysušil, Josef Wagner, Jindřich Wielgus, Richard Wiesner, Adolf Zábranský, Ladislav Zívr, Ernest Zmeták, Olbram Zoubek, Jan Zrzavý, Ján Želibský, Jiřina Žertová

Obsah archivní složky

pozvánka (DU a Alšova jihočeská galerie v Hluboké), katalog, strojopis textu (Jaromír Zemina, V. Pelíšek), podklady pro katalog (foto + autotypie), návrh libreta výstavy a def. verze, návrh hesel do výstavy, definitivní seznam děl, cyklostyl. text – pozvání na výstavu, prezenční listina (tisk, konference), seznam prací jednotlivých tematických a ideových celků výstavy, fotografie z instalace výstavy v DU, korespondence (dopis ředitele NG J. Krofty k libretu, korespondence – záštita, Hložník, Durasová, zamítavý dopis Svolinského, K. Vaca, zvací dopisy – Barák, Hendrych, Kahuda aj., dopis NG – návrhy besed, arch. řešení výstavy), reverzy nevyzvednutých exponátů, reverzy Praha, Brno, Bratislava, žádosti o zapůjčení výstavy, potvrzení o vracení děl, rukopis žádosti o foto od S. Machonina, předání výstavy AJG, zpráva o akcích DU ke 40. výročí KSČ, pojištění exponátů, majitelé děl, seznamy vrácených děl, recenze v tisku

Katalog

Uměním k socialistickému životu. K 40. výročí založení KSČ: Dům umění, 6. 5. – 2. 7. 1961 / Společný katalog výstavy pořádané Národní galerií v Praze, Domem umění města Brna a Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou. Výtvarným uměním k socialistickému životu: Hluboká, 1961 / Texty: Oldřich Pavlovský, Jiří Šetlík, Jaromír Zemina. – Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1961. – 28 s., 48 s. obr. příl., DU 397. – MZK; MG

Note

Výstavu zahájili Václav Pelíšek, Viktor Kopuletý, Jan Krofta a Adolf Kroupa.

Obrazová příloha

Copyright 2024 House of Arts


House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...