30. 11. – 11. 1. 1976

Dům umění, 1. patro, hala

DU 631

Curator

Nina Dvořáková, Milada Nováková

Vystavující umělci

Miloš Axman, Karel Benedík, Anna Bělíková-Tvarůžková, František Bič, Jan Blažek st., Jan Blažek, Helena Bochořáková-Dittrichová, Oldřich Crhounek, Petr Dillinger, Čeněk Dobiáš, Vladimír Drápal, Jaroslav Dvořáček, Marie Ehlerová, Oldřich Eichler, František Fiala, Marie Filippová, František Foltýn, Jaroslav Franc, Věra Fridrichová, Rudolf Gajdoš, Jan Gajdoš, Jan Habarta, Jiří Habarta, Rudolf Hanych František Hejč, Rudolf Hocke, Viktor Hohaus, Václav Houf, Dalibor Chatrný, František Chmelař, Květoslava Jadrníčková, Bohuš Jágr, Jan Janča, Jiří Jaška, Karel Jílek, Oldřiška Keithová, Jaromíra Knoblochová, František Kocourek, Olga Kolovratová, Josef Kos, Eduard Kostrhon, Hubert Kovařík, Drahomíra Kovářová, Jaroslav Král, Jiří Kroha, Karel Kryl, Jánuš Kubíček, Josef Kubíček, Bohdan Lacina, Sylva Lacinová-Jílková, Oldřich Laštůvka, Vilma Lesková, Hana Lošanová, Alois Lukášek, Hynek Luňák, Růžena Magniová, Zdeněk Macháček, Vincenc Makovský, František Malý, Jiří Marek, Zdeněk Matyáš, Stanislav Mikuláštík, František Mikulka, Eduard Milén, Eva Mužíková, Jan Maria Najmr, František Navrátil, Pavel Navrátíl, Miroslav Netík, Antonín Odehnal, Leonid Ochrymčuk, Marie Ondrová-Koláčková, Bedřich Petrovan, Břetislav Polišenský, Emanuel Ranný, Karel Rechlík, Pavel Rudolf, Libuše Růtová, František Schenk, Petr Skácel, Svatopluk Souček, Karel Srp, František Süsser, Jaroslav Svoboda, Milena Šimková-Elgrová, Miroslav Šimorda, Antonín Širůček, Miroslav Štolfa, Vojtěch Štolfa, Jařina Tobolíková-Hartingerová, Jarmila Totušková, Inez Tuschnerová, Otto Ungar, Pavel Vavrys, Jiří Vláčil, Miloš Vlček, Ludmila Vlková-Sobotková, Antonín Vojtek, Libuše Vojtková, Bohumil Vrzal, Marcela Vrzalová, Julie Zemánová, Otakar Zemina, Anna Žertová

Obsah archivní složky

pozvánka, katalog, fotografie z vernisáže, seznam vytipovaných umělců, koncepce výstavy (rukopis Niny Dvořákové), seznam vystavovaných děl + pojistné ceny, tiráž katalogu, strojopis textu pro katalog, provozní korespondence (přihlášky, převzetí děl, reverzy, příhlášky na výstavu, výzva k účasti na výstavě), dopis OK NVmB KO SČVU, zápis ze schůzky členů, recenze v tisku

Katalog

Umění bojující v dílech výtvarníků Jihomoravského kraje: Dům umění města Brna, 30. 11. 1975 – 11. 1. 1976 / Texty: Nina Dvořáková, Milada Nováková. Báseň Josef Kainar. – Brno: DUmB, 1975. – [8] s., katalog [6] s., DU 631. – MZK; MG


House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...