12. 12. 1959 – 24. 1. 1960

Dům pánů z Kunštátu

DPK 50

Tvář Františka Halase

Vystavující umělci

Josef Čapek, Emil Filla, B. Krajc, E. Král, Bohuslav Lacina, Vilém Plocek, Antonín Procházka, Linka Procházková, Václav Špála, Jindřich Štýrský, František Tichý

Obsah archivní složky

pozvánka, strojopis textu ke katalogu a seznam vystavených děl, zápis o přípravě výstavy (jednání zástupců pořadatelů v DU 28. 10. 1959), pozvánka na vzpomínkový večer k 10. výročí Františka Halase v MLK, příležitostný tisk k výstavě Tvář F. Halase Španělský podzim Františka Halase. Fakta a dokumenty (vydalo Muzeum města Brna v 1959), plakát, pozvání/leták Muzea města Brna a Čs. společnosti pro šíření polit. a vědec. znalostí na besedu o výstavě (9. 3. 1960 na FF UJEP), recenze v tisku

Katalog

Tvář Františka Halase: Dům umění města Brna / Dům pánů z Kunštátu, 12. 12. 1959 – 24. 1. 1960 / K výstavě vyšel tisk. Španělský podzim Františka Halase. Fakta a dokumenty / Text: Ludvík Kundera. – Brno: Museum města Brna, 1959. – 47 s., obr., DPK 50. – MZK

Note

Autorem libreta byl Ludvík Kundera, obrazy zapůjčili synové Františka Halase. Na plakátu byla budova ještě uvedena pod názvem Dům pánů z Poděbrad, na pozvánce již jako Dům pánů z Kunštátu.

Obrazová příloha

Copyright 2024 House of Arts


House of the Lords of Kunštát

Dominikánská 9

Brno


Close
Loading...