3.4.-27.4.1973

House of Arts

DU 588

Sociální fotografie na Slovensku: hala DU 3.-27.dubna 1973. Převzatý katalog Sociálná fotografia na Slovensku. Retrospektívna výstava 1971 k 50.výročiu KSČ: Výstavná sieň Dušana Jurkoviča Bratislava 21.október-7.november 1971 / Text Irena Blühová, Karol Aufricht, Ĺudovít Hlaváč. Bratislava: Mestský dom kultury a osvety, - [58] s.,obr. DU 588

House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...