5. 2. – 12. 3. 1961

Dům umění

DU 390

Curator

Petr Spielmann, Igor Zhoř

Škola vidění. Výmluvnost kresby

Vystavující umělci

Mikoláš Aleš, Antonín Balzer, Viktor Barvitius, Jan Bauch, Petr Jan Brandl, Vincenc Beneš, Josef Bergler, František Bidlo, František Bílek, Hugo Boettinger, Karel Boháček, Cyril Bouda, Jan Adolf Brandejs, Petr Jan Brandl, Matyáš Bernard Braun, Zdeňka Braunerová, Václav Brožík, Vratislav Hugo Brunner, Alois Bubák, Josef Čapek, Jaroslav Čermák, Karel Černý, Petr Dillinger, František Doubrava, Ferdiš Duša, Bohumír Dvorský, Karel Dvořák, Jan Jiří Etgens, Emil Filla, Alois Fišárek, Josef Führich, Antonín Gareis, František Gross, Norbert Grund, Otto Gutfreund, Bedřich Havránek, Josef Vojtěch Hellich, Adolf Hoffmeister, Vlastimil Hofman, Václav Hollar, Miloslav Holý, František Horčička, Vojtěch Hynais, Antonín Chitussi, Ota Janeček, Felix Jenewein, Miloš Jiránek, Ludmila Jiřincová, Alfred Justitz, Josef Kaplický , Adolf Kašpar, Ludvík Kohl, Jan Kotík, Pravoslav Kotík, Vladimír Kovář, Jaroslav Král, Zdeněk Kratochvíl, Rudolf Kremlička, Ludvík Kuba, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Jan Kupecký, František Kupka, František Kysela, Josef Lada, Otakar Lebeda, Antonín Levý, Kamil Lhoták, Josef Liesler, Emanuel Krescenc Liška, Jan Kryštof Liška, Antonín Machek, Petr Maixner, Antonín Majer, Antonín Mánes, Josef Mánes, Luděk Marold, Julius Mařák, Josef Mařatka, František Antonín Maulbertsch, Eduard Milén, Alois Moravec, Vincenc Morstadt, Alfons Mucha, František Muzika, Josef Václav Myslbek, Karel Myslbek, Josef Navrátil, Vratislav Nechleba, Otakar Nejedlý, Vilém Nowak, Jan Nowopacký, František Xaver Palko, Arnošt Paderlík, Antonín Pelc, Augustin Piepenhagen, Soběslav Hypolit Pinkas, Maxmilián Pirner, Bedřich Piskač, Ignác Platzer, W. Pleydenwourth, Karel Postl, Jan Preisler, Vojtěch Preissig, Antonín Procházka, František Xaver Procházka, Jindřich Prucha, Antonín Pucherna, Karel Purkyně, Václav Rabas, Vlastimil Rada, Jan Rambousek, Václav Vavřinec Reiner, Vojtěch Sedláček, Hanuš Schwaiger, Václav Sivko, Zdeněk Sklenář, Jan Slavíček, Karel Souček, Bartoloměj Spranger, Viktor Stretti, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Vladimír Sychra, Josef Šíma, Karel Škréta, Václav Špála, Jan Štursa, Max Švabinský, František Tichý, Vojtěch Tittelbach, František Tkadlík, Jan Trampota, Jiří Trnka, Miroslav Troup, Josef Tulka, Joža Úprka, Bedřich Vaníček, Karel Vik, Vincenc Vingler, M. Wohlgemuth, Adolf Zábranský, Jan Zrzavý, František Zvěřina, František Ženíšek

Obsah archivní složky

katalog (neúplný), ideový návrh, náčrtek schématu výstavy, seznam děl, fotografie z výstavy (Václav Chochola), 2 fotografie z instalace výstavy (foto Dagmar Hochová, z pozůstalosti Petra Spielmanna), korespondence (dopis Adolfa Kroupy šéfredaktorovi Literárních novin), reverzy, zápisy z porad o výchovných výstavách (22. 5. 1958 a 11. 8. 1959), návštěvní kniha (cca 30 stran), recenze v tisku, pozvánka na výstavu v oblastní galerii v Liberci, libreto výstavy (43 listů) – uloženo samostatně

Katalog

Škola vidění. Výmluvnost kresby: Dům umění města Brna, 5. 2. – 12. 3. 1961 / Texty: Petr Spielmann, Igor Zhoř. – Brno: DUmB, 1961. – 26 s., obr., DU 390. – MZK

Note

Libreto výstavy pochází z pozůstalosti Igora Zhoře.

Obrazová příloha

Copyright 2024 House of Arts


House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...