? 1949

Dům umění

DU 113

Vystavující umělci

Jan Preisler, Miloš Jiránek, Jaroslav Průcha, Herbert Masaryk, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Vlastimil Rada, Rudolf Kremlička, Otokar Kubín, Bohumil Kubišta, Emil Filla, Adolf Kašpar, Oldřich Blažíček, Jaroslav Olrovský, Vratislav Nechleba, Hugo Böttinger, František Šimon, Karel Spilar, Alfons Mucha, August Němejc, Roman Havelka, Bohumil Dvořák, František Kaván, Stanislav Lolek, Alois Kalvoda, Josef Jambor, Otokar Nejedlý, Antonín Slavíček, Václav Radimský, Antonín Hudeček, Julius Mařák, Antonín Chittussi, Hanuš Schweiger, Václav Brožík, Vojtěch Hynais, Luděk Marold, Jaroslav Čermák, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Josef Mánes, Quido Mánes, Josef Zelený, Antonín Mánes, Adolf Kosárek, Hugo Ullik, Antonín Machek, Václav Tkadlík, Karel Holan, Vincenc Beneš, Bořivoj Župan, Bohumil Dvorský, Miloslav Holý, Vladimír Hroch, Vojtěch Sedláček, Václav Rabas, Janko Alexy, Mikuláš Gelanda, Cyprian Majerník, Eugen Lehotský, Eduard Milén, Linka Procházková, Jaroslav Král, Milan Mitrovský, František Foltýn, Jaroslav Dvořáček, Vincenc Makovský, Karel Pokorný, Josef Brož, Jaroslav Kousal, Jan Čumpelík, František Tkadlík, Felix Jenewein

Obsah archivní složky

seznam umělců, medailony jedniotlivých autorů, korespondence (Václav Rabas, Jan Zrzavý, provozní korespondence), recenze v tisku

Obrazová příloha

Copyright 2023 House of Arts


House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...