5. 5. – 25. 7. 2010

Dům umění

DU 1215

Curator

Ivan Adamovič, Tomáš Pospiszyl

Obsah archivní složky

pozvánka, prospekt, katalog katalogová příloha, plakát, 3 CD (fotografie z instalace výstavy, pdf katalogu a dalších propagačních materiálů, podklady k Muzejní noci, hra v rámci výstavy, fotografie instalace výstavy, architektonické řešení výstavy od Zdeňka Fránka), nátisk pozvánky, katalogové přílohy, podklady k výstavy, organizační pokyny, propagace, výzva a hodnocení návrhů ideové koncepce arch. řešení výstavy, fotografie z instalace, seznamy vystavených děl, pojistné seznamy (necelé), korespondence (2009–2011), harmonogram přípravy projektu do konce 2009, smlouvy s institucemi a fyzickými osobami o zápůjčkách, protokol o stavu díla, protokol o předání, smlouva o poskytnutí výstavy, rozpočet, objednávky, zápis poroty o hodnocení výsledků výzvy k vypracování ideového konceptu a architektinického řešení výstavy, žádosti o zápůjčky děl, smlouva o poskytnutí výstavy pro reprízu v DOX, recenze a zprávy o výstavě v tisku a online

Katalog

Planeta Eden. Svět zítřka v socialistickém Československu 1948–1978: Dům umění města Brna, celá budova, 5. 5. – 25. 7. 2010 / Texty: Ivan Adamovič, Ondrej Herec, Milan Krejčí, Jaroslav Olša jr., Tomáš Pospiszyl, Tomáš Prokůpek. – Řevnice: Arborea Vitae, 2010 [pro DUmB a DOX]. – brožovaná kniha, [246] s., obr., DU 1215

Note

Výstava byla finančně podpořena podnikatelem Zdeňkem Bakalou.


House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...