19.12.1959-24.1.1960

House of Arts

DU 357

Naděžda Hanáková. Nové hmoty ve výtvarném projevu: Malá galerie DU 19.XII.1959-24.I.1960 / Text J.Medková-Lossmannová. - Brno: DUmB, - [4] s.,obr.+Seznam prací [1] s. DU 357; MZK; MG; MMB

House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...