8. 12. – 3. 1. 1975

Dům pánů z Kunštátu, 1. patro

DPK 584

Vystavující umělci

Jana Balounová, Jana Bělohlávková, Věra Boudníková, Marie Černá, Emanuel Holek, Jan Hrubý, Alice Kmošťáková, Milada Kolárová, Jitka Krajná, Milan Langer, Drahomíra Malečková, Milada Matoušová, Marie Plotěná, Ivana Přikrylová, Jarmila Rubanová, Blanka Růžičková-Janíčková, Karel Šarbort, Jiří Štros, Růžena Veselá, Michael Vystavěl, Jan Wojnar

Obsah archivní složky

pozvánka, fotografie, katalog, pozvánka na tisk. konferenci, strojopis výzvy k účasti na výstavě, schválení tisku plakátu, hlášení o vernisážích, seznamy doporučných autorů, zápis poroty (8. 7. 1974), vyjádření OK NV a výboru ZO KSČ (nemají námitky proti účasti na výstavě, 1 příklad), žádost o schválení realizace výstavy (Gerta Pospíšilová – OK NVmB. 14. 1. 1974), provozní korespondence (přihlášky umělců), žádost o povolení výstavy, recenze v tisku

Katalog

MAX IV. Textilní tvorba mladých autorů: Dům umění / Dům pánů z Kunštátu, 8. 12. 1974 – 5. 1. 1975 / Text: Eliška Lysková. – Brno: DUmB, 1974. – [20] s., obr., DPK 584


House of the Lords of Kunštát

Dominikánská 9

Brno


Close
Loading...