29. 11. 2005 – 26. 2. 2006

Dům umění, 1. patro

DU 1188

Curator

Pavel Liška, Jana Vránová

Vystavující umělci

Jiří Georg Dokoupil

Obsah archivní složky

pozvánka (Č, N), katalog (Č, N), měsíční plakát DU s programem výstav, pořadů, tisková zpráva, 4 ks CD (bilbord, fotografie pro propagaci, 1 prázdné CD a soubory od Galerie Bruno Bischofberger – PS soubory), tisková zpráva, text a předtisk pozvánky, texty katalogu, rozhovor s umělcem (pro katalogu, Č, N), podklady pro katalogu, popisky děl, fotografie (instalace výstavy), seznam vystavených děl, pojistný seznam, korespondence o realizaci výstavy (2003–2006), smlouva o spolupořádání výstavy (Galerie Bruno Bischofberger), transport děl z Curychu (smlouvy, transport, celní doklady), potvrzení o převzetí, condition–reports, účetní doklady, žádost o finanční podporu Českoněmeckého fondu budoucnosti, recenze v tisku (včetně zahraničních), recenze výstavy autora v Ostdeutsche Galerie v Regensburgu

Katalog

Jiří Georg Dokoupil – Čtyři série, Dům umění města Brna, 1. patro, 29. 11. 2005 – 26. 2. 2006 / Text: Pavel Liška – Brno: DUmB 2004. – [95] s., obr., esej o tvorbě umělce, rozhovor s autorem, DU 1188

Note

Katalog byl vydaný pro Dům umění města Brna, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg a Galerii města Plzně (Č, N). Výstava byla uskutečněna za finanční podpory Česko–německého fondu budoucnosti. Výstavu zahájili v Domě umění Radek Horáček, Pavel Liška a Jana Vránová.


House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...