16.1-14.3.1990

House of Arts

DU 881

Petr Říha. Jan T.Strýček. Tapiserie. Objekty: Dům umění města Brna 16.ledna-25.února 1990 / Text Ludmila Kybalová, Antonín Hartmann. - Brno: DUmB, - [18] s.,obr. Životní data, výstavy, zastoupení ve sbírkách, realizace, významnější tapiserie DU 881; MZK; MG

House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...