11. 9. – 14. 10. 1990

Dům pánů z Kunštátu, Kabinet grafiky, 1. patro

DPK 941

Eva Kmentová

Vystavující umělci

Eva Kmentová

Obsah archivní složky

pozvánka, katalog, pojistný seznam, korespondence (pohlednice – Olbram Zoubek), provozní a institucionální korespondence, smlouvy o výpujčce, hospodářská smlouva, recenze v tisku, poznámky

Katalog

Eva Kmentová. Životní dílo: Dům umění města Brna / Dům pánů z Kunštátu, Kabinet grafiky, 1. patro, 11. 11. – 15. 10. 1990 / Text: Jiří Šetlík. – Opava: Dům umění, 1990. – [36] s., obr., seznam vystavených prací [4] s., portrét, životopis, DPK 941. – MG

Note

Repríza velké retrospektivní výstavy Evy Kmentové (1928 – 1980), uvedené nejdříve v roce 1989 v Domě umění v Opavě a Okresním vlastivědném muzeu ve Frýdku Místku a na přelomu roku 1989/1990 v Národní galerii v Praze a poté v Domě pánů z Kunštátu v Brně, představila poprvé souborně sochařské a kresebné dílo Kmentové od padesátých do konce sedmdesátých let. Mimořádný výstavní počin znamenal znovuobjevení a impulz pro docenění autorčiny tvorby, významem odpovídající evropskému kontextu, jejíž prezentace byla v předchozím období zásadně omezena bývalým režimem. Podoba výstavy se během postupného reprízování proměňovala, především vzhledem k prostorovým možnostem a dispozicím výstavních sálů jednotlivých institucí, ale také s ohledem na stav a křehkost některých prací. Výstava v Brně připravená pro pět sálů prvního patra Domu pánů z Kunštátu a přízemní prostory kabinetu grafiky poskytla velkorysé výstavní prostory, pro něž bylo vybráno větší množství prací, než při pražském uvedení. Fotografická dokumentace brněnské výstavy se bohužel nedochovala a seznamy vystavených děl poskytují různé informace o celkovém výběru děl, který nelze zpětně přesně určit. Nicméně jednoznačně obsahoval velké množství prací a klíčových děl Kmentové zapůjčených jak rodinou, tak ze sbírek Národní galerie a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Výstava Evy Kmentové v roce 1990 završila důležitou etapu Domu pánů z Kunštátu druhé poloviny osmdesátých let, kdy zde byly představeny často první souborné výstavy významných českých umělců a umělkyň, kteří vstupovali na uměleckou scénu v padesátých letech a jejichž tvorba nemohla být do této doby veřejně adekvátně představena. Jednalo se mimo jiné o výstavy Adrieny Šimotové (1986), Václava Boštíka, Jana Steklíka (1987), Stanislava Kolíbala (1988), Karla Malicha, Milana Knížáka, Jitky a Květy Válových, Viktora Pivovarova (1989) nebo Rudolfa Fily (1990). Výstava Evy Kmentové zde byla poslední výstavu před rozsáhlou rekonstrukcí objektu, jejíž opětovné uvedení do provozu proběhlo po třinácti letech v roce 2003. MS

Obrazová příloha

Copyright 2024 House of Arts


House of the Lords of Kunštát

Dominikánská 9

Brno


Close
Loading...