12. 12. 2001 – 27. 1. 2002

Dům umění, 1. patro, Procházkova síň

DU 1131

Curator

Pavel Liška, Jana Vránová

Vystavující umělci

Ernst Neuschul

Obsah archivní složky

pozvánka, prospekt, katalog, tisková zpráva a text pro média, proslov na vernisáži, koncepce katalogu, strojopis katalogu (Č, N, text K. Norlanda v A), text o Nové věcnosti od E. N. (N), rukopis E. N. – výňatek z přednášky na Univerzitě v Cardiffu, 1940), tiskové náhledy reprodukcí v katalogu, popisky, fotografie (děl, publikací, dokumentů), diapozitivy, fotografie vernisáže a instalace výstavy, seznam vystavených děl (s adresami vlastníků) a pojistný seznam (částečný), podklady k výstavě (osobní dokumenty, archivní dokumeny (korespondence, tiskoviny, recenze, texty – z Ústí n. Labem, Prahy, Berlína a Británie (1923–1986), záznamy z novin, texty Maxe Broda, Ernsta Neuschula – výstava v Berlíně 1974, 1991), diplomová práce Lenky Macurové-Jindra (UJEP Ústí n. Labem, 1996), kapitola knihy od B. Rohana, text o E. N., korespondence (s autory textů, pamětníky a odborníky) a institucionální korespondence (1998–2009), korespondence – příprava katalogu (1998–2001), korespondence s rodinou autora – Misha Norland, Khalil Norland, Tyl Norland a Kitty Neuschul (2001–1993), korespondence o autorových dílech a lokalitách jejich umístění (2002–1998),Česko-německý fond budoucnosti – podpora, korespondence o ekonomické rozvaze realizace výstavy – zakoupení fotografii, pojištění, proclení apod. (2009–1998), smlouvy o výpůjčce, protokol o převzetí, rozpočet výstavy a některé její kalkulace, sbírky a privátní majitelé obrazů E. Neuschula (adresy a kontakt), recenze v tisku a článek o E. N. z r. 1990, prospekt vydaný Východoněmeckou galerií v Řezně k výstavě, katalogy k výstavám E. N. v Berlíně a Leicesteru (1966, 1988, 1991), stať "Nová citlivost a sociální realismus" od E. N., plakát na přednášku o E. N. v Londýně (1991)

Katalog

Ernst Neuschul: Dům umění města Brna, 1. patro, Procházkova síň, 12. 12. 2001 – 27. 1. 2002 / Texty: Christine Hoffmeister, Pavel Liška, Khalil Norland, Bedřich Rohan – Brno: DUmB, 2001. – [183] s., obr., seznam vystavených děl, seznam nezvěstných děl, životní data, život umělce v datech, eseje o osobnosti E. Neuschula, texty autora, DU 1131


House of Arts

Malinovského nám 2

Brno


Close
Loading...