5. 1. – 29. 1. 1961

Dům pánů z Kunštátu, Kabinet grafiky

DPK 94

Vystavující umělci

Anastasia Panajtova, Ani Kramer, Borislav Stojev, Veselin Stajkov, Georgi Daskalov, Dimitr Draganov, Dimitr Kirov, Enčo Pironkov, Jeftim Tomov, Žana Kosturkova, Karlo Jordanov, Djuben Dimanov, Maia Parpulova, Marko Bechar, Mara Cončeva, Nikolaj Stojanov, Nikolaj Nikov, Petrana Klisurova, Sidonia Atanasova, Tedor Panajstov, Christo Nějkov, Ivan Něšev, Ljuben Dalčev, Maria Georgijeva, Ana Dalčeva, Vaska Emauilova, Ivan Funev, Venko Nikolov

Obsah archivní složky

společná pozvánka DPK 94–96, seznam vystavených děl, provozní korespondence, recenze v tisku

Note

Výstavu zahájil Iloš Crhonek.

Obrazová příloha

Copyright 2024 House of Arts


House of the Lords of Kunštát

Dominikánská 9

Brno


Close
Loading...