MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Vernisáže výstav
Rozhněvaná planeta 2: Operace pokračuje + Daniel Hüttler

24.4.2018 18:00 – 21:00

Rozhněvaná planeta 2: Operace pokračuje
Mezinárodní výstava se zaměří na geopolitické, interkulturní, ekologické a sociální konflikty, které se staly a stávají klíčovým tématem veřejného diskursu v době, kdy se ve zvýšené míře soustřeďuje pozornost na jejich lokální ohniska, ale mluví se i o nárůstu nebezpečí rozpoutání nové globální války. Výstava se snaží prostřednictvím současného umění ukázat širší kontext konfliktů i jejich zprostředkování cestou médií a obrazů, přičemž se nechce vyhýbat kritickým přístupům a diskusím o různých projevech a podobách násilí. Autoři koncepce vycházeli z předpokladu, že na většinu současných konfliktů je třeba nahlížet spíše z kosmopolitní (globální i lokální) perspektivy než jen z úrovně vztahů mezi národními státy. Kurátoři Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger.

Na vernisáži se představí nejnovější zvukové zbraně kolektivu Skupina.

Meeting Brno + Brno Artists in Residence / Daniel Hüttler
Galerie G99 se na dobu výstavy stane platformou pro realizaci projektu CCCC – Centre for Cybernetic Culture Circulation. Jeho podstatou je sociální a myšlenková výměna mezi autorem, divákem nebo participujícími umělci. CCCC tak nabízí prostor pro diskuzi, přednášku či performanci hostů, pozvaných sem ze tří rozdílných prostředí (Prahy, Brna či Vídně). V tzv. Meeting Roomu, který je mimo čas pořadů studovnou, naleznete knihy i kopie textů zabývající se historickými událostmi a milníky české historie 1918, 1938, 1945, 1948, 1968 a 1989 nebo tématy filozofickými a teoretickými.

Obě výstavy trvají do 10. 6. 2018.

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT