Upoutávky nových výstav - srpen 2021

Od 4. srpna přivítá Dům umění města Brna tři nové výstavy - OSTATNÍ SE NEMĚNÍ Jaromíra Novotného, EATING PLANET Anny Hulačové a ŽÍZEŇ NEKONEČNA Bohuslavy Olešové. Ještě než se budou návštěvníci moci na připravené expozice dojít podívat osobně, přinášíme vám ochutnávky toho, na co se můžete těšit. Výstavy budou zahájeny společnou vernisáží v úterý 3. srpna 2021 v 18 hodin.

JAROMÍR NOVOTNÝ představí na výstavě v prvním patře Domu umění svá nejnovější díla z oblasti monochromatické tvorby. Většinu expozice tvoří obrazy, její součástí jsou ale také fotogramy, sádry a dvě videa. Název výstavy odkazuje k metodě ceteris paribus (lat. jsou-li ostatní stejné), používané v matematice, ekonomii a dalších společenských vědách. Značí podmínku, která zkoumá nebo měří vlastnost jedné veličiny za předpokladu, že ostatní veličiny zůstanou stejné nebo neměnné. V kontextu výstavy lze tuto podmínku pozorovat v rysu, který spojuje všechna díla – opakování určitého řešení, nepatrné posuny ve vztahu dvou elementů v obraze a nevyhnutelnost jejich umístění, pohybující se jen v omezeném rozmezí vytváří nepatrné změny na pozadí něčeho neměnného.

ANNA HULAČOVÁ představí na výstavě v Procházkově síni soubor soch a sousoší, který reflektuje problematiku současného stavu zemědělství, prohlubování ekologické a environmentální krize a stavu odcizení mezi člověkem a půdou. Problém akcelerace zemědělské produkce nejen představuje zátěž pro životní prostředí, ale je také provázaný s řadou politických a ekonomických otázek, které znemožňují zásadní změnu situace. Betonové sochy, které výstavu tvoří, jsou zbavené individuálních rysů, silně typizované a ve stavu zvláštní symbiózy či hybridního spojení mezi člověkem a nástrojem, který používá. Výstava proběhne ve zkráceném termínu od 4. srpna do 19. září 2021, jelikož po jejím skončení se sochy přesunou na bienále do Rumunska.

BOHUSLAVA OLEŠOVÁ se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá cykly obrazů, kreseb, prostorových instalací, site-specific projektů a akcí, které zrcadlí nejrůznější energie, vztahy mezi životem na zemi a pozicí člověka v kosmu, a které na sebe volně navazují. Právě jeden z těchto cyklů, Žízeň nekonečna, se stal ústředním bodem výstavy v Galerii Jaroslava Krále. Prolínající se časové a dějové linie autorka ve svých dílech interpretuje vrstvením – starší a nové vrstvy barvy se prolínají stejně, jako se lidská minulost prolíná s přítomností. Následným prořezáváním povrchu je pak objevováno nitro lidského bytí, nejrůznější skryté děje, které na sebe berou podobu dynamických kompozic.

Související

Zavřít
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.