Anketa
Předprostor Domu umění a jižní část parku Koliště

Předprostor Domu umění a jižní část parku Koliště

Stávající podoba předprostoru Domu umění je výsledkem nejrůznějších nekoncepčních úprav, ke kterým docházelo po dobu více než 110 let existence brněnské Kunsthalle. Do poslední rekonstrukce Domu umění v roce 2010 nebyla úprava prostoru předpolí zahrnuta, přestože její architekt Petr Hrůša o změně uvažoval.

Prostranství v místě záměru je velmi významné – prochází zde brněnská okružní třída a parkový okruh, sídlí zde důležité instituce a okolní budovy mají značné architektonické a urbanistické kvality. Proto je nejvhodnějším řešením situace krajinářsko-architektonická soutěž zaměřená na celou jižní část parku Koliště (Koliště I – mezi ulicemi Jezuitská a Malinovského náměstí). Součástí tak bude koncepční řešení předpolí Domu umění i se vzájemnými návaznostmi. Navržené řešení by mělo rozdělit celé předmětné území do jednotlivých etap tak, aby bylo možné realizovat nezávisle předprostor Domu umění i jižní část parku Koliště.

Co si o předprostoru i parku myslíte vy? Co Vám dnes na místě nejvíce chybí? Dejte nám Váš názor vědět v online ANKETĚ do 31. července 2022. Výsledky se stanou součástí soutěžního zadání.

Zadavatelem soutěže o návrh je město Brno, organizátorem je Kancelář architekta města Brna.

Zavřít
Loading...