MENU EXHIBITIONS PROGRAMME CONTACT ČESKY

International Colloquium
Vašulka Kitchen Brno
Art Works from the Digital Era in Galleries and Museums

The House of Arts
Malinovského nám. 2, Brno
Open: Tue – Sun 10 am – 6 pm

22.10.2019 10:00 – 18:00
23.10.2019 10:00 – 18:00

Kolokvium je pořádáno při příležitosti prvního výročí zahájení provozu Vašulka Kitchen Brno ve spolupráci s Domem umění Brno.
Mediální umění nejen ve veřejných a soukromých sbírkách je závislé na řadě technologií, které se mění, rychle stárnou a stávají se obtížně dostupnými. Mnohá díla v krátké době tak ztrácejí možnost být vystavována, nebo nenávratně mizí. Hrozí, že ztratíme důležitou součást dědictví postindustriální digitální kultury, protože systematická metodika jejího uchovávání a dokumentace dosud neexistuje. Jaká je dnes situace ve státních nebo soukromých českých i zahraničních sbírkách výtvarného umění a na odborných vysokých školách na poli tvorby a archivace umění videa, interaktivních audiovizuálních instalací, umění na sítích, zvukového umění a dalších uměleckých forem zahrnutých pod označení nová média?
Jak můžeme přispět k vyrovnanějšímu postavení „digitálního umění“ v „post-digitální“ době? Co znamená digitální artefakt v souvislostech jiných platforem zobrazování, uchovávání a distribuce (audiovizuálního) umění?

More informations & programme

Organizers / Pořadatelé: Vašulka Kitchen Brno, Dům umění města Brna / The Brno House of Arts
Concept / Koncept: Miloš Vojtěchovský, Matěj Strnad
Organization / Organizace: Marika Svobodová, Jennifer DeFelice, Miloš Vojtěchovský, Markéta Mazalová

Partners / Partneři:

Katedra teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Teorie interaktivních médií, Masarykova Univerzita, Brno


Připraveno s podporou Supported by:
Nadace Agosto Foundation
Statutární město Brno
Dům umění města Brna


vasulkakitchen.org

PREVIOUS

NEXT

BACK