MENU EXHIBITIONS PROGRAMME CONTACT ČESKY

Lecture
Brněnský architektonický manuál
Kudy KAM?

The House of Arts
Malinovského nám. 2, Brno
Open: Tue – Sun 10 am – 6 pm

22.11.2017 17:00 – 19:00

Královéhradecký architektonický manuál mezi dokumentací a interpretací
Přednáška historika umění a architektury Ladislava Zikmunda-Lendera

Ladislav Zikmund-Lender představí projekt KAM, který dokumentuje architekturu 20. století v Hradci Králové a bude realizovaný v letech 2018–2019. Společně s ním vzniká i kniha Struktura města v zeleni, která je zaměřená na interpretaci vybraných kapitol v dějinách architektury a územního plánování města. Jejich cíl je společný: dobrat se odpovědi na otázku, jaké podmínky město v nedávné minulosti vytvořilo pro to, aby se stalo jedinečným centrem moderní architektury?

IMAGES

PREVIOUS

NEXT

BACK