MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Vendula Chalánková
Schodek
18.5. – 24.7.2016

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vstupné: 80/40 Kč
Vernisáž: 17.5.2016

Kurátor: Terezie Petišková
Grafické řešení: Anymade Studio

Tvorba Venduly Chalánkové (*1981) patří k tomu nejzajímavějšímu, co dnes v generaci mladších umělců v Brně vzniká. Zabývá se mnoha žánry: maluje, kreslí, vytváří koláže, komiksy, ale také instalace, objekty nebo návrhy i realizace vybavení galerijních či kavárenských interiérů. Ilustruje rovněž knížky pro děti, někdy vystupuje se svými texty nebo s kapelou. 

Podstatnější než různorodost její práce je však charakter půdorysu, ze kterého její tvorba vyrůstá. Vendula Chalánková vždy vychází z autenticky prožité všední skutečnosti. Pracuje s momentem, který vyjímá z reálné situace, aby rozvinula a zviditelnila jeho původně nezamýšlené a překvapivé významové roviny. Tento přístup je dobře patrný v jejích komiksech i  v malbách, jako je například série DINO (Dluhové inkaso obyvatel) nebo soubor Jídla, oba z roku 2015 .  Zvolené motivy, dobře odpozorované z reality, autorka navíc převádí do zjednodušených tvarů a forem. Vizualita jejích děl tedy často zprvu působí jako modernistická geometrická abstrakce, posléze jako naivní přiblížení moderním formám. Divák je konfrontován s momentem, kdy se musí zorientovat, co je vlastně na obrazové skladbě jejích děl podstatné, co znejišťující a matoucí. Musí se rozhodovat, zda má před sebou modernistickou malbu, nebo její zjednodušenou nápodobu. Teprve poté objevuje běžnou, obecně sdělnou rovinu námětu. Chalánková zahaluje tuto vědomou hru s vážnými hodnotami kultury i lidského života do závoje insitního přístupu k tvorbě. Dovoluje si zpochybňovat význam kultury a ptát se po významu umění obecně. Diváky svých děl často rozesmívá a odzbrojuje upřímnou a nezvyklou otevřeností, důsledností, s níž líčí odpozorované situace. Prací s humorem se řadí k umělcům, kteří vycházejí z impulzů konceptuálních tendencí a kteří používají vtip a nadsázku ve svých dílech pro prostředkování absurdity nebo pro naznačení vztahu k obecně lidskému prožívání. Řadí se k umělcům, kteří zacházejí se vtipem jako s mystickým, neuchopitelným okamžikem, jehož funkčnost lze jen s obtížemi racionálně analyzovat.

V Galerii Jaroslava Krále připravila Vendula Chalánková výstavu nazvanou Schodek, která představuje jen zlomek její práce. V instalaci se soustředí především na cykly koláží, které všechny vznikly v letošním roce. Ukazuje cyklus interpretující brněnskou Zbrojovku, kde má autorka již devět let svůj ateliér, a soubor Hotel Merkur, který připravila pro svou nedávnou výstavu v Dejvickém divadle. Koláží se Vendula Chalánková zabývá od roku 2013. Tehdy vytvořila nesmírně pracné, věrné obrazy elektronických obrazovek a nazvala je Handmade Photoshop Basic. Vystavené koláže interiérů provedla z papírů imitujících kámen, koženku či lakované materiály. Tvary staveb opět zjednodušila, takže se v nich objevuje rovina hry na modernistickou geometrickou kompozici.

Zvláštní chaos emocí prožívá divák při pohledu na koláže zobrazující interiér Domu umění města Brna. Posvátný brněnský stánek umění totiž autorka v tomto cyklu převedla do estetiky brizolitového panelového rodinného domku, do stylu přijatelného pro většinu národa. Rozehrává tak nebezpečnou hru s otázkou po smyslu rozdělení kultury na vysokou a nízkou. Prostřednictvím papírů imitujících ušlechtilé materiály se dopustila nehorázně něžného zesměšnění této instituce. V jejím pojetí vyplouvají na povrch socialisticko-realistické prvky stavby, která je obecně vnímána jako funkcionalistická. Chalánková se tak esenciálně dotýká reziduí totalitního uvažování naší společnosti i reálného charakteru přestavby Domu umění, poškozeného na konci druhé světové války. 

Vendula Chalánková se v průběhu svého studia na Fakultě výtvarných umění v Brně svým autorským naturelem šťastně potkala s učitelem Marianem Pallou. V obecné rovině působí její práce jako tvůrčí rozvíjení linie konceptuální tvorby kulturního prostoru Brna, jejímž reprezentantem je kromě Pally například i Jan Steklík a která systematicky pracuje s všedností, humorem a s významovými rovinami formy. 

Vendula Chalánková: "Zdrobnělinu slova schod používá vláda pro manko ve státním rozpočtu. U mě slovo schodek zastupuje série s názvem: Nikdy nerezignujeme na vymáhání vašeho dluhu, která sestává z obrazů: Modrý pruh na bílém pozadí, Červený pruh na bílém pozadí, Zelený pruh na bílém pozadí a Fialový pruh na bílém pozadí. Jde o geometrickou abstrakci s inspiračním zdrojem v reálném životě. Obrazy jsou inspirovány úředními obálkami. Zkoumám v nich, zda jde vyvolat strach pomocí barvy. Úplnou novinkou na tomto poli je fialový pruh, který představuje novou službu DINO. Tedy dluhové inkaso obyvatelstva."

OBRÁZKY

DOPROVODNÝ PROGRAM

21.5.2016 -
8.6.2016 - Komentovaná prohlídka

TISKOVÁ ZPRÁVA POZVÁNKA

SPONZOŘI

Ministerstvo kultury Město Brno SPP Art+antiques A2 Artmap.cz Artalk.cz Kam v Brně Artikl Kult Dnes

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT