MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Mladí přátelé výtvarného umění - MPVU (1960 - 1995)
16.2. – 16.5.2021

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vernisáž: 2.2.2021

Kurátor: Marika Svobodová, Jana Vránová

Oznámení o změně: Vážení návštěvníci, z důvodu přetrvávajících protiepidemických opatření se začátek výstavy posouvá na 16. února. Děkujeme za pochopení.

Rok 2020 není jen 110. výročím samotného Domu umění, ale také 60. výročím vzniku sdružení Mladých přátel výtvarného umění. Jeho vznik inicioval tehdejší ředitel Domu umění Adolf Kroupa spolu s historikem, kurátorem výstav a výtvarným pedagogem Igorem Zhořem a dalšími brněnskými teoretiky. Zhořova ideová koncepce spočívala v nabídce pestrého vzdělávacího a zábavného programu, který by zaujal mladé členy a zprostředkoval jim přitažlivou formou svět výtvarného umění. Vedle přednášek, besed a diskuzních pořadů s předními českými teoretiky, věnovaných soudobému výtvarnému umění, architektuře, sochařství, fotografii, poezii, hudbě a filmu byly do programu zahrnuty exkurze do ateliérů, promítání filmů, zájezdy do galerií v republice i zahraničí, taneční večery, kroužky kresby, keramiky, fotografie, a posléze také výstavy neprofesionálních umělců a členů MPVU s názvem MAX a později Trienále 15/30.

Již v prvním roce své existence získalo MPVU širokou členskou základnu, čítající přes tisíc členů, a stalo se platformou pro setkávání a neformální vzdělávání, podněcující k vlastní umělecké tvorbě. Program MPVU fungoval jako alternativní informační kanál, umožňující seznamovat se s aktuálním teoretickým diskurzem a novými uměleckými formami u nás i ve světě mimo oficiální struktury, podléhající tehdy ideologické cenzuře.

Sdružení také představovalo v tehdejším Československu ojedinělou aktivitu, reagující na změnu pozice diváka výtvarné tvorby druhé poloviny 20. století. V tomto směru se na programu vedle Igora Zhoře výrazně podílel od roku 1964 Jiří Valoch s přednáškami a besedami orientovanými na nové přístupy a experimentální formy umění od vizuální poezie, akčního a konceptuálního umění po land artové projekty, které iniciovaly společné realizace skupiny group m v přírodě (J. Valoch, J. H. Kocman, J. Kocmanová a D. Klimeš).

Prostřednictvím obsáhlého archivního materiálu shromažďovaného v průběhu roku 2019 a uměleckých děl připomene výstava významné, ale i méně známé události organizace a osobnosti, díky jejichž osobnímu a pracovnímu nasazení se mohla intenzivní činnost MPVU realizovat. Vedle ředitele Domu umění města Brna Adolfa Kroupy to byli především Igor Zhoř, Nina Dvořáková, Jiří Valoch a členové výboru Petr Haimann, Luboš Kostroň, Ota Máčel, Pavel Šimeček nebo fotograf Dušan Klimeš.

OBRÁZKY

DOPROVODNÝ PROGRAM

SPONZOŘI

Ministerstvo kultury Město Brno Jihomoravský kraj

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Česká televize

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Go Out A2 Art+antiques Artmap.cz Artalk.cz Kam v Brně Artikl Turistické informační centrum města Brna Státní fond kultury

PŘEDCHOZÍ

ZPĚT