MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Tady a teď!
16.2. – 16.5.2021

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vernisáž: 2.2.2021

Kurátor: Jana Písaříková, Marika Svobodová

Oznámení o změně: Vážení návštěvníci, z důvodu přetrvávajících protiepidemických opatření se začátek výstavy posouvá na 16. února. Děkujeme za pochopení.

K účasti na výstavě Tady a teď!, uspořádané při příležitosti 110. výročí založení Domu umění, bylo přizváno padesát pět autorů a autorek spojených s Brnem. Oproti předchozím výročím, věnovaným spíše historickým námětům, je tato událost zaměřena na současnost a nabízí širokému okruhu autorů mladší a střední generace setkání a sdílení společného prostoru na půdě městské instituce. Výchozím záměrem nebylo hledat charakteristiky lokální brněnské umělecké scény, ale spíše se z určitého místa vztahovat k problematice současného umění v globalizovaném světě. Základním předpokladem výběru autorů bylo, jestli v Brně dlouhodoběji žijí, pracují nebo jsou s městem spjati nějakým jiným způsobem, a zda jsou kontinuálně umělecky činní. Věková hranice umělců nebyla přesně stanovena, především se ale jedná o mladší nebo střední generaci, s mezigeneračními přesahy. Z výběru byli vynecháni pedagogové a asistenti na Fakultě výtvarných umění v Brně, aby nedocházelo k hierarchizaci autorů. Během téměř ročního průzkumu a návštěv ateliérů docházelo k setkávání s jednotlivými autory i skupinami umělců tvořících ve sdílených ateliérech a přirozeně se rozšiřoval okruh kontaktů. Cílem výstavy však není úplné zmapování konkrétně označené scény. Je spíše sondou do určitého místa, v němž se vedle zavedenějších autorů vynořují zapomenuté osobnosti tvořící víceméně stranou pozornosti. Výstava má v tomto smyslu splnit roli otevřeného sdíleného pole, být událostí performativního charakteru ve smyslu přátelských setkání a vzájemné komunikace. Současně má poskytnout podporu místní kultuře a zviditelnění autorů, kteří tvoří jádro současného živého uměleckého prostoru Brna a důležitým způsobem se podílejí na jeho rozmanitosti.

Návštěvníkům budou představeny nejnovější práce autorů, z části vytvořené přímo pro výstavu, a budou seznámeni s tím, na čem zúčastnění umělci právě teď pracují a čím se zabývají. Zastoupena budou nejrůznější média od malby, kresby, sochy po instalace a multimediální díla.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

SPONZOŘI

Ministerstvo kultury Město Brno Jihomoravský kraj Státní fond kultury

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Česká televize

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Go Out A2 Art+antiques Artmap.cz Artalk.cz Kam v Brně Artikl Turistické informační centrum města Brna

PŘEDCHOZÍ

ZPĚT