MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

UMĚNÍ VOLÁ! / FAVU
5.11. – 22.11.2020

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vernisáž: 4.11.2020 18:00

Kurátor: Rostislav Koryčánek

Cílem projektu je zprostředkovat široké veřejnosti informace o tom, co to je současné umění a co to znamená studovat umění, ve všech jeho podobách. Výstava spolupracujících uměleckých škol se soustředí na tematizování samotného faktu, že se jedná o školy, které vyvíjejí svoji činnost ve městech, která nejsou vždy centrem kulturního, společenského nebo ekonomického dění. Umělecké školy v jednotlivých městech významně ovlivňují atmosféru a chod města a zároveň charakter měst se promítá do prostředí škol. Okolnost, že se umělecká škola nachází mimo centrum, je v některých ohledech omezující, ale zároveň vytváří neopakovatelný ráz a mimořádné podmínky.
Zachycení specifičnosti jednotlivých uměleckých škol je podpořeno i členěním výstavy podle měst, ve kterých se školy nacházejí (Brno, Zlín, Ostrava, Opava, Liberec, Ústí nad Labem). Základem je kurátorský výběr diplomových prací letošních absolventů. Každý „školní oddíl“ je doplněn prací vybraného pedagoga, který ve své tvorbě tematizuje město, v němž daná škola působí.

Zastoupené školy a vystavující pedagogové:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění - Pavel Korbička
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací - Petr Stanický
Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a designu - Jan Stolín
Ostravská univerzita, Fakulta umění - Daniel Balabán
Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad Labem - Michaela Thelenová
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie - Dita Pepe
Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Tomáš Gruna, Jakub Mareš, Ondřej Bulva

Výstavu doplní komentované prohlídky s kurátorem výstavy a vybranými vystavujícími umělci.

DOPROVODNÝ PROGRAM

4.11.2020 - Vernisáž
14.11.2020 - Komentovaná prohlídka

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dům umění města Brna Ministerstvo kultury Město Brno Jihomoravský kraj Artmap.cz Artalk.cz Kam v Brně Turistické informační centrum města Brna FaVU VUT v Brně

PŘEDCHOZÍ

ZPĚT