MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Drop Dead Funny
11.9. – 3.11.2019

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vernisáž: 10.9.2019 18:00

Kurátor: Sally Haftel Naveh

Přehlídka uměleckých děl, která vytvořili různými technikami a s využitím různých médií současní izraelští umělci. Humor pro ně představuje výchozí prvek, jehož prostřednictvím se vyjadřují k důležitým otázkám, soukromým i společenským; otevírají dveře všech skříní dokořán a vypouštějí z nich spousty kostlivců a existenciálních dramat rasy, genderu, identity, diskriminace, sociálního napětí a kontroverzí. S využitím černého humoru, grotesky, ironie, parodie i zcizení poukazují na pokřivení, anomálie a lapálie, odhalují pnutí mezi špatným vkusem a estetickými normami, mezi ubohostí a ctností, vzbuzují pocit nepatřičnosti. Humor se v těchto dílech stává zprostředkovatelem, možností svobodně se vyjadřovat v době politické korektnosti, frází, autocenzury a stále omezenější svobody projevu. Funguje jako prostředek odporu, nástroj k podvracení konvencí. Odhaluje a podrývá mocenské mechanismy, politické zájmy, hierarchie vědomostí a historické konstrukty tím, že je zesměšňuje, zbavuje je jejich autority a současně nabízí alternativy k představám převládajícím v současném socioekonomickém prostředí. Humor, nabízející až katarzní uvolnění, odbourává propagandistické vyznění ideologických prohlášení a staví do popředí otázky, které pod záminkou autority a nedotknutelnosti zůstávají nevyslovené.

DOPROVODNÝ PROGRAM

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dům umění města Brna Ministerstvo kultury Město Brno Go Out A2 Art+antiques Artmap.cz Artalk.cz Kam v Brně Artikl

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT