MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

LATERNA MAGIKA - Dekonstrukce a aktualizace
15.5. – 28.7.2019

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vernisáž: 14.5.2019 18:00

Kurátor: Kateřina Svatoňová, Lucie Česálková, Zbyněk Baladrán

Cílem výstavy je představit Laternu magiku jako multimediální audiovizuální dílo, určitý způsob a princip tvorby, který přesahuje do nejrůznějších experimentů, jak filmových, tak výtvarných. Experimentální scéna Národního divadla bude vystupovat jako fenomén, jako technický obraz odpoutávající se do prostoru a překračující svůj vlastní rám, nebo jako performativní intermediální, interaktivní a imersivní aparát. Ukáže se rovněž jako utopický projekt, jehož kontext tvoří avantgardní pokusy s mezi/multimedialitou a dobové pokusy s novými technologiemi a s rozrušováním klasického obrazu – kupříkladu multimediální koláže, filmové experimenty a triky, polyekrany a splitscreeny užívané například v reklamě a dokumentárním filmu či videoart. Výstava poodhalí základní principy fungování multimediálního mechanismu Laterny magiky, podívá se „za“ obraz/divadlo, „za“ celistvou iluzi a pokusí se rozložit pečlivě synchronizovaný stroj na součástky. Jen tak je možné se přiblížit principům, na kterých je Laterna magika vystavěna, pochopit podstatu multimediálního představení, jeho možnosti i limity, simulovat vícesmyslový zážitek, ale zároveň rozkrýt i některé otázky, které s sebou tato divadelní scéna v průběhu svého působení nesla, jako politická reprezentace, instituční zázemí, propagace, paměť experimentu, role umělce v normalizační době apod. Vystaveným archivním materiálem budou organicky „prorůstat“ nově vzniklé umělecké projekty (ve spolupráci s Institutem intermédií při ČVUT – virtuální realita či program na detekci pohybu – a se současnými umělci: Zbyněk Baladrán, Jiří Žák, Michal Kindernay, Adéla Babanová, Markéta Kuttnerová).

OBRÁZKY

DOPROVODNÝ PROGRAM

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dům umění města Brna Ministerstvo kultury Město Brno Go Out A2 Art+antiques Artmap.cz Artalk.cz Kam v Brně Artikl Národní filmový archiv

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT