MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

LATERNA MAGIKA - Dekonstrukce a aktualizace
15.5. – 28.7.2019

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vernisáž: 21.5.2019 18:00

Kurátorky: Kateřina Svatoňová, Lucie Česálková
Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán

Výstava je organizovaná ve spolupráci s Národním filmovým archivem.

Dům umění Brno 15. 5. – 28. 7. 2019
Preview: 15., 16., 17., 19. 5. 10 - 18 h
Brněnská muzejní noc: 18. 5. 18 - 24 h

Upozornění č. 1: Tato výstava se nepokouší o rekonstrukci představení Laterny magiky ani historie jednoho českého divadla. Laterna magika je chápána jako mnohovrstevnatý fenomén: instituce, politikum, vynález, (multi)médium, formát, umělecký druh, komponovaná estráda i kritická praxe. Cílem výstavy je ukázání jednotlivých faset Laterny magiky; její dekonstrukce a aktualizace.

Dekonstrukcí se snaží odhalit základní principy fungování multimediálního mechanismu Laterny magiky, chce se podívat za obraz/divadlo, za celistvou iluzi a rozkládat pečlivě synchronizovaný stroj na součástky. Jen tak je možné více se přiblížit základním principům, na kterých je Laterna magika vystavěna, pochopit podstatu multimediálního představení, jeho možnosti i limity, zprostředkovat divákovi multismyslový zážitek. Zároveň se pokusí rozkrýt i některé, často problematické otázky, které s sebou experimentální scéna Národního divadla v průběhu svého působení nesla, jako je politická reprezentace, instituční zázemí, propagace, paměť experimentu nebo role umělce v normalizační době. Dekonstrukce jde ruku v ruce s aktualizací, která je jednak základem prostorového řešení jednotlivých instalací, jednak se otiskuje do nově vzniklých uměleckých projektů, které „prorůstají“ archivním materiálem a ukazují Laternu magiku jako médium či formát s mnohými potencialitami (projekt doplní autorská díla Zbyni Baladrána, Markéty Kuttnerové a Jozefa Mrvy, Michala Kindernaye a Jiřího Žáka).

Upozornění č. 2: Tato výstava se zakládá na filmových dotáčkách, které vznikaly pro Laternu magiku.
Kurátorský výběr tedy nevychází z imaginárního hlediště a celistvé performance, ale doslova zezadu/odzadu – od pohyblivých kulis, z promítací kabiny. Ve výstavě tedy neuvidíte ani modely divadelních scén, ani živé tanečníky. Naopak pohlédnete „za“ jednotlivá představení, mezi ukázky pohyblivých obrazů a nejrůznějších „zákulisních“ doprovodných materiálů.

Upozornění č. 3: Tato výstava se nepokouší o představení komplexní historie Laterny magiky. Zaměřuje se naopak pouze na několik případových studií, které ilustrují vybrané fenomény Laterny magiky (jako je obklopení diváka obrazem, rozpad jednotného plátna na fragmenty, tendence k iluzivnosti a virtualitě), v daném pořadí však zároveň načrtávají vývoj tohoto multimédia.

Výzkum je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Hostování Laterny magiky s představením Zahrada  11. a 12. 6. 2019 v rámci festivalu Dokořán - Městské divadlo Brno.

Organizátoři
Dům umění města Brna, Národní filmový archiv


Partneři
Cesnet, ČVUT, FF UK, Národní divadlo, Laterna magika, MeetFactory, BRNO, MK ČR, Státní fond kultury

Mediální partneři
Art & Antiques, A2, Artalk, ARTIKL, ArtMap, České galerie, GoOut, KAM v Brně, Sibiř, TIC

 

 

 

 

 

 

OBRÁZKY

DOPROVODNÝ PROGRAM

18.5.2019 - Brněnská muzejní noc
21.5.2019 - Vernisáž
29.5.2019 - Komentovaná prohlídka
28.7.2019 - piknik, koncerty, workshopy pro děti

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dům umění města Brna ČVUT Národní divadlo Cesnet Sibiř MeetFactory FF UK Ministerstvo kultury Město Brno Go Out Art+antiques A2 Artmap.cz Artalk.cz Kam v Brně Artikl Státní fond kultury Národní filmový archiv

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT