MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

LATERNA MAGIKA - Dekonstrukce a aktualizace
15.5. – 28.7.2019

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vernisáž: 21.5.2019 18:00

Kurátorky: Kateřina Svatoňová, Lucie Česálková
Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán

Výstava je organizovaná ve spolupráci s Národním filmovým archivem.

Dům umění Brno 15. 5. – 28. 7. 2019
Preview: 15., 16., 17., 19. 5. 10 - 18 h
Brněnská muzejní noc: 18. 5. 18 - 24 h

Upozornění č. 1: Tato výstava se nepokouší o rekonstrukci představení Laterny magiky ani historie jednoho českého divadla. Laterna magika je chápána jako mnohovrstevnatý fenomén: instituce, politikum, vynález, (multi)médium, formát, umělecký druh, komponovaná estráda i kritická praxe. Cílem výstavy je ukázání jednotlivých faset Laterny magiky; její dekonstrukce a aktualizace.

Dekonstrukcí se snaží odhalit základní principy fungování multimediálního mechanismu Laterny magiky, chce se podívat za obraz/divadlo, za celistvou iluzi a rozkládat pečlivě synchronizovaný stroj na součástky. Jen tak je možné více se přiblížit základním principům, na kterých je Laterna magika vystavěna, pochopit podstatu multimediálního představení, jeho možnosti i limity, zprostředkovat divákovi multismyslový zážitek. Zároveň se pokusí rozkrýt i některé, často problematické otázky, které s sebou experimentální scéna Národního divadla v průběhu svého působení nesla, jako je politická reprezentace, instituční zázemí, propagace, paměť experimentu nebo role umělce v normalizační době. Dekonstrukce jde ruku v ruce s aktualizací, která je jednak základem prostorového řešení jednotlivých instalací, jednak se otiskuje do nově vzniklých uměleckých projektů, které „prorůstají“ archivním materiálem a ukazují Laternu magiku jako médium či formát s mnohými potencialitami (projekt doplní autorská díla Zbyni Baladrána, Markéty Kuttnerové a Jozefa Mrvy, Michala Kindernaye a Jiřího Žáka).

Upozornění č. 2: Tato výstava se zakládá na filmových dotáčkách, které vznikaly pro Laternu magiku.
Kurátorský výběr tedy nevychází z imaginárního hlediště a celistvé performance, ale doslova zezadu/odzadu – od pohyblivých kulis, z promítací kabiny. Ve výstavě tedy neuvidíte ani modely divadelních scén, ani živé tanečníky. Naopak pohlédnete „za“ jednotlivá představení, mezi ukázky pohyblivých obrazů a nejrůznějších „zákulisních“ doprovodných materiálů.

Upozornění č. 3: Tato výstava se nepokouší o představení komplexní historie Laterny magiky. Zaměřuje se naopak pouze na několik případových studií, které ilustrují vybrané fenomény Laterny magiky (jako je obklopení diváka obrazem, rozpad jednotného plátna na fragmenty, tendence k iluzivnosti a virtualitě), v daném pořadí však zároveň načrtávají vývoj tohoto multimédia.

Výzkum je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Organizátoři
Dům umění města Brna, Národní filmový archiv


Partneři
Cesnet, ČVUT, FF UK, Národní divadlo, Laterna magika, MeetFactory, BRNO, MK ČR, Státní fond kultury

Mediální partneři
Art & Antiques, A2, Artalk, ARTIKL, ArtMap, České galerie, GoOut, KAM v Brně, Sibiř, TIC

 

 

 

 

 

 

OBRÁZKY

DOPROVODNÝ PROGRAM

18.5.2019 - Brněnská muzejní noc
21.5.2019 - Vernisáž
29.5.2019 - Komentovaná prohlídka
28.7.2019 - Closing party + taneční vystoupení + filmová projekce

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MeetFactory FF UK Dům umění města Brna ČVUT Národní divadlo Cesnet Sibiř Ministerstvo kultury Město Brno Go Out A2 Art+antiques Artmap.cz Artalk.cz Kam v Brně Artikl Státní fond kultury Národní filmový archiv

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT