MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Přednáška
Nové technologie ve spojení se současnou uměleckou tvorbou v díle (nejen) Pavla Korbičky

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vstupné: Ing. Jiří Chmelík

18.4.2019 17:00 – 18:30

Přednáška představí dvě moderní technologie a ukáže jejich využití při realizacích uměleckých projektů Pavla Korbičky, Heleny Lukášové, Michala Gabriela a dalších. Budeme mluvit o technologii „Motion Capture", která umožňuje zaznamenat pohyb člověka v trojrozměrném prostoru a také o technologii 3D tisku, pomocí které můžeme digitální data převést do hmatatelné podoby. S využitím obou těchto technologií tak může umělec transformovat pohyb lidské postavy do formy trojrozměrného díla.

Pavel Korbička se ve své práci zabývá úvahami o prostoru, kdy hlavním vyjadřovacím prostředkem je světlo. Pokouší se odkrývat skryté řády a významy konkrétních míst, a v kombinaci s velkoformátovými světlovodivými deskami vpisovat do těchto míst prostory zcela nové, které mění perspektivu vnímání. Vstoupí-li divák dovnitř instalace, ocitne se v pulzujícím světelném labyrintu, který ho může dovést na pokraj vlastní fyzické nerovnováhy a tím k hlubšímu uvědomění sebe sama.
Site-specific projekt, připravený pro brněnský Dům umění, představí zcela nové monumentální světelné instalace, vytvářející protiklad k dominantní symetrii tohoto výjimečného výstavního prostoru. Výstava bude sestávat ze čtyř významově propojených fyzicky přístupných staveb z dutinkového polykarbonátu, nasvětlených barevným neonovým světlem. Barevnost se bude proměňovat s prostorovým členěním galerie, aby docházelo k posilování simultánního kontrastu mezi jednotlivými sály, zároveň bude užito kontrastů studené a teplé barvy, posilujících rozdílnost prostorového vjemu. Výstava bude komponovanou cestou, vedoucí k vnitřní konfrontaci s psychofyzickými faktory vlastního těla, jež jsou přirozeně dány každému z nás.

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT