MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Veronika Šrek Bromová (CZ), Alex Bălă + Paul Dunca/Paula Dunker = #FLUID (RO), Jan Matýsek (CZ), Ruben Montini (IT), Kateřina Olivová (CZ),Gyula Muskovics & Tamás Páll & Viktor Szeri (HU), Karol Radziszewski (PL), Sergey Shabohin (BY), Lilla Szász (HU) + Express Yourself
WE WILL NOT CHANGE OUR SHOW
6.2. – 24.3.2019

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vernisáž: 5.2.2019 18:00

Kurátor: Martin Vaněk (CZ) + Gyula Muskovics (HU)

 Výstava je mezinárodní skupinový projekt dvou kurátorů a několika českých i zahraničních umělců, které spojuje práce s LGBT tematikou a genderovou problematikou. Cílem je představit a studovat problematiku svobody uměleckého vyjádření, svobody slova, utajení, skrytosti a otevřenosti z pozice LGBT. Kurátoři i vybraní autoři jsou přesvědčeni, že právě v této době je potřeba pomocí umění vyjadřovat politické přesvědčení a hájit uměleckou svobodu. Výstava bude od počátku chápána nejen jako ryze umělecký, ale i politický akt, jenž má být jasným a silným vyjádřením pozice svobody. Bude zahrnovat vybraná starší díla autorů, stejně jako zcela aktuálně a na místě vzniklé práce. Stane se specifickým pendantem k souběžně probíhající výstavě Feministická avantgarda v Domě umění na Malinovského náměstí.

Výstava We will not change our show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vlastního vyjádření queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o LGBT tématice je lakmusovým papírkem tolerantní společnosti. Název výstavy je volnou parafrází projevu americké pop ikony Madonny, jenž referuje ke stejné problematice (film S Madonnou v posteli, režie: Alek Keshishian, 1991). Stejně, jako nebudeme měnit naší výstavu, nebudeme měnit naši queer identitu podle potřeb heteronormativní společnosti. Je jedno, zda jste gay/lesba, heterosexuální, mladý nebo starý, závislý na lásce, sexu, pop kultuře, filozofii nebo vědě – svoboda každého takového jednotlivce znamená svobodu celku.

Ačkoliv byla homosexualita ve východní Evropě dekriminalizována relativně brzy – již v šedesátých letech minulého století – zůstávala v bývalém socialistickém bloku paradoxně tabu až do poloviny devadesátých let minulého století. Dnešní situace LGBT menšin ve východní Evropě je různorodá. Zatímco v České republice queer komunita bojuje o manželská práva a adopce, v jiných zemích bývalého východního bloku se gay identita doposud setkává s nepochopením a netolerancí a je stále v pozici, kdy bojuje za základní práva a svobody.

Výstava má za cíl prezentovat queer tématiku v jejím aktuálním kontextu střední a východní Evropy. Na jedné straně nás zajímá užívání veřejného prostoru a možností, které poskytuje vyjádření queer identity po třiceti letech od pádů železné opony a na straně druhé se zajímáme též o to, co je skryto před zraky heteronormativní společnosti. Prostory, jako například darkroomy, nejsou místy pouhého skrývání sexuality před zraky ostatních. Tajemství obvykle totiž referuje o tom, kolik svobody vyjádření a slova aktuálně máme. Zároveň akt neviditelný zrakům většinové společnosti, jenž se uskutečňuje mezi individualistickými anonymními osobnostmi, vytváří nesdělitelnou zkušenost. Hovoří zejména o vztahu majority a minority. Domníváme se tudíž, že temnota má stejný politický potenciál jako světlo. Je zřejmé, že toto prostředí je založeno na stejných hieratických, normativních a traumatizujících principech, jako běžný veřejný prostor.

Hlavním mediálním partnerem výstavy je kulturní čtrnáctideník A2. 

OBRÁZKY

DOPROVODNÝ PROGRAM

5.2.2019 - Vernisáž výstavy
11.2.2019 - Site specific concert #FLUID / Diskuze s kurátory
27.2.2019 - Performance / Diskuze s kurátory
13.3.2019 - Diskuze / Přednáška
24.3.2019 -

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

A2

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Ministerstvo kultury Prague Pride Město Brno Go Out Art+antiques Artmap.cz Artalk.cz Kam v Brně Artikl Univerzitní kino Scala

PŘEDCHOZÍ

ZPĚT